Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  15 Компании свързани с лицето АЛЕКСАНДЪР МИНКОВ ЦОЧЕВ (виж второ ниво)
  Companies connected to ALEKSANDAR MINKOV TSOCHEV

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  040760840ДАРУ МЕТАЛ ЕООД
  DARU METAL EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  118013839КРЕМОНИНИ АД
  KREMONINI AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 939 227,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през окт.14)
  118035742РОНЕКС 2000 ООД
  RONEKS 2000 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  118043711ДОБРУДЖАНСКА МЕСНА КОМПАНИЯ 2003 ООД
  DOBRUDZHANSKA MESNA KOMPANIYA 2003 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  118502239МЕКОМ АД
  MEKOM AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  118516096СИЛИСТРА-ХИБРИД ООД
  SILISTRA-HIBRID OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  118544131СВИ ООД
  SVI OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 1 443 325,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през септ.14)
  118545315РУСГАЛ ООД
  RUSGAL OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  118549986СЕЛЕКТ ООД
  SELEKT OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  118558387МЕКОМ-ГРИЙН ЕООД
  MEKOM-GRIYN EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  121103741САДИМЕКС ООД
  SADIMEKS OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  • 26 134,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през авг.13)
  130936060ЕДИС ИНЖЕНИРИНГ ООД
  EDIS INZHENIRING OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202196592СОЛАР ГЕНИПОНИКА АД
  SOLAR GENIPONIKA AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  828056087МИГРОСТРОЙ ООД
  MIGROSTROY OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  831301810ТОРН АД
  TORN AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето АЛЕКСАНДЪР МИНКОВ ЦОЧЕВ
  Check other registries about the person ALEKSANDAR MINKOV TSOCHEV

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More