4 Компании свързани с лицето РАДОСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to RADOSTINA VALENTINOVA VASILEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
202532623РАДИ СТРОЙ 94 ЕООД
RADI STROY 94 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202890990ТРАНС ПРОЕКТ ГРУП ЕООД
TRANS PROEKT GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202891042МЕРИДЖЕЙН 03 ЕООД
MERIDZHEYN 03 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205016722РАДИСТРОЙПЛАСТ ЕООД
RADISTROYPLAST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РАДОСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
Check other registries about the person RADOSTINA VALENTINOVA VASILEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More