5 Компании свързани с лицето ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ РИБАУЛИН (виж второ ниво)
Companies connected to VASILIY MIHAYLOVICH RIBAULIN

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103850624МОССТРОЙ-ВАРНА АД
MOSSTROY-VARNA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103852447ПАЛМА ХОТЕЛИ ООД
PALMA HOTELI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115168663КОМИНВЕСТ АД
KOMINVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148010980РЕГИОН ООД
REGION OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201433490ХЕРМЕС СОЛАР ООД
HERMES SOLAR OOD

Публични фондове Public money
  • 115 104,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ РИБАУЛИН
Check other registries about the person VASILIY MIHAYLOVICH RIBAULIN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More