5 Компании свързани с лицето ДИМИТЪР АТАНАСОВ КРАЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to DIMITAR ATANASOV KRALEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201042417РОУД ЕКСПЕРТ АД
ROUD EKSPERT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201045096ДИРЕКТ ЛАЙН АД
DIREKT LAYN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201070975ФЕЙВЪР КЪМПАНИ ЕООД
FEYVAR KAMPANI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203093410ИНМАТ СОФИЯ ЕООД
INMAT SOFIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 482 465,65 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203220415СУПЕРВАЙЗЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД
SUPERVAYZAR BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДИМИТЪР АТАНАСОВ КРАЛЕВ
Check other registries about the person DIMITAR ATANASOV KRALEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More