4 Компании свързани с лицето ПЛАМЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PLAMEN STOYANOV STOYANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
109045154ГРАНИТ 97 АД
GRANIT 97 AD

Публични фондове Public money
  • 3 348 960,85 лв. от 9 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110001272ПЪТСТРОЙ ЕАД
PATSTROY EAD

Публични фондове Public money
  • 25 808 808,97 лв. от 45 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147121954Д.С.П.-1 АД
D.S.P.-1 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175194207АТАВИС АД
ATAVIS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЛАМЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
Check other registries about the person PLAMEN STOYANOV STOYANOV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More