7 Компании свързани с лицето ПЛАМЕН ИВАНОВ КАМБУРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PLAMEN IVANOV KAMBUROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131577969ВИВИД ТРЕЙД ЕАД
VIVID TREYD EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200538353АЛФА ЕНЕРДЖИ ДЕВНЯ ЕООД
ALFA ENERDZHI DEVNYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 2 045,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201778789СОЛАРПРО ОМ ЕАД
SOLARPRO OM EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201869769ПРОАКТ ООД
PROAKT OOD

Публични фондове Public money
  • 150 540,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201928274ПРОАКТ-1 ЕООД
PROAKT-1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202029814ЕГОСОЛ ЕООД
EGOSOL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202645069ПРОАКТ-РП ООД
PROAKT-RP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЛАМЕН ИВАНОВ КАМБУРОВ
Check other registries about the person PLAMEN IVANOV KAMBUROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More