2 Компании свързани с лицето Александър Александров Павлов (виж второ ниво)
Companies connected to Aleksandar Aleksandrov Pavlov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
122006890ПЛАСТИМО АД
PLASTIMO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205099127Хермес Уърлдуайд Трейд ЕООД
Hermes Uarlduayd Treyd EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Александър Александров Павлов
Check other registries about the person Aleksandar Aleksandrov Pavlov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More