11 Компании свързани с лицето ИВАН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN STEFANOV TODOROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000708273Българска федерация по ски ASSOC
Balgarska federatsiya po ski ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121503988Н Г А ЕООД
N G A EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130879879ПЕРИОД ЕООД
PERIOD EOOD

Публични фондове Public money
  • 279 101,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131025369СДРУЖЕНИЕ АРМЕЙСКИ СПОРТЕН КЛУБ АЛЕКСАНДЪР ЛОГИСТИКС ASSOC
SDRUZHENIE ARMEYSKI SPORTEN KLUB ALEKSANDAR LOGISTIKS ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131121093ТОДОРОВ КО ООД
TODOROV KO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131230045ТОДОРОВ ЛЕНД ООД
TODOROV LEND OOD

Публични фондове Public money
  • 27 995,84 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131361149ЛИТ И КО ООД
LIT I KO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175305892АЛОГ ИНВЕСТ ООД
ALOG INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200886662АЛОГ ЕООД
ALOG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203803383Анетика ЕООД
Anetika EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831216840АЛЕКСАНДЪР ЛОГИСТИКС ООД
ALEKSANDAR LOGISTIKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
Check other registries about the person IVAN STEFANOV TODOROV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More