1 Компании свързани с лицето ВЕСТ ЛБ АГ, КЛОН ЛОНДОН -BR001899 ; ИНГ БАНК,ЗРТ,УНГАРИЯ -10-041684 ;ИНГ БАНК Н.В.,КЛОН СОФИЯ- 831553811; АВЕНЮ ЮРЪП ИНВЕСТМЪНТ Л.П.,САЩ ; ДЦЕМФ МЕЦАНИН ХОЛДИНГС Б.В.,НИДЕРЛАНДИЯ - 34265372 ; ИНГ БАНК Н.Р.,НИДЕРЛАНДИЯ -33031431 ;ИНГ БАНК Н.В.,НИДЕРЛАНДИЯ- (виж второ ниво)
Companies connected to VEST LB AG, KLON LONDON -BR001899 ; ING BANK,ZRT,UNGARIYA -10-041684 ;ING BANK N.V.,KLON SOFIYA- 831553811; AVENYU YURAP INVESTMANT L.P.,SASHT ; DTSEMF METSANIN HOLDINGS B.V.,NIDERLANDIYA - 34265372 ; ING BANK N.R.,NIDERLANDIYA -33031431 ;ING BANK N.V.,NI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131392828ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 62 280,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕСТ ЛБ АГ, КЛОН ЛОНДОН -BR001899 ; ИНГ БАНК,ЗРТ,УНГАРИЯ -10-041684 ;ИНГ БАНК Н.В.,КЛОН СОФИЯ- 831553811; АВЕНЮ ЮРЪП ИНВЕСТМЪНТ Л.П.,САЩ ; ДЦЕМФ МЕЦАНИН ХОЛДИНГС Б.В.,НИДЕРЛАНДИЯ - 34265372 ; ИНГ БАНК Н.Р.,НИДЕРЛАНДИЯ -33031431 ;ИНГ БАНК Н.В.,НИДЕРЛАНДИЯ-
Check other registries about the person VEST LB AG, KLON LONDON -BR001899 ; ING BANK,ZRT,UNGARIYA -10-041684 ;ING BANK N.V.,KLON SOFIYA- 831553811; AVENYU YURAP INVESTMANT L.P.,SASHT ; DTSEMF METSANIN HOLDINGS B.V.,NIDERLANDIYA - 34265372 ; ING BANK N.R.,NIDERLANDIYA -33031431 ;ING BANK N.V.,NI

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More