18 Компании свързани с лицето ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to DIMITAR DIMITROV YANAKIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102096954ПОНТЕКО-МЕГА ООД
PONTEKO-MEGA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102607570ДИА ТРАВЕЛ ООД
DIA TRAVEL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102680806ТЕРМОПЛАСТ АД
TERMOPLAST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102931799МИДИЯ ПЛАСТ ООД
MIDIYA PLAST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102933241АХЕЛОЙ ПАЛАС ООД
AHELOY PALAS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102933259МИДИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД
MIDIYA GRUP HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120596402ЗЛАТАРСКО ООД
ZLATARSKO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121081992КЛАСМАН ЕНТЪРПРАЙСИЗ ООД
KLASMAN ENTARPRAYSIZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147245420МИДИЯ АД
MIDIYA AD

Публични фондове Public money
  • 25 639 826,41 лв. от 14 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200265577МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ООД
MIDIYA INFRASTRUKTURNO STROITELSTVO OOD

Публични фондове Public money
  • 5 191 901,56 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201580483МИДИЯ ПРОПЪРТИ ЕАД
MIDIYA PROPARTI EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201713040Златарско - СМ ЕООД
Zlatarsko - SM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202648791ДИМИТ-АЛ ЕАД
DIMIT-AL EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202671053АЛ-ДИМИТ ЕАД
AL-DIMIT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202814430САРАФОВО РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД
SARAFOVO RIAL ESTEYT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203717183КОРАЛ 2015 ЕООД
KORAL 2015 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203878350ЕКОПЛАСТИК 2016 ЕООД
EKOPLASTIK 2016 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204114423КОРАЛ 2016 ЕАД
KORAL 2016 EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
Check other registries about the person DIMITAR DIMITROV YANAKIEV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More