Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

11 Компании свързани с лицето ТОДОР ПЕТРОВ КАПАШИКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TODOR PETROV KAPASHIKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200074322ХОСВИТАЛ АД
HOSVITAL AD

Публични фондове Public money
 • 341 090,88 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200181079ПЛОВДИВ - ЕНЕРДЖИ ООД
PLOVDIV - ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200181129ПЛОВДИВ - СИСТЕМС ООД
PLOVDIV - SISTEMS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200181307ПЛОВДИВ - ИНЖЕНЕРИНГ ООД
PLOVDIV - INZHENERING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200182722ПЛОВДИВ - СОЛАР ООД
PLOVDIV - SOLAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200504906ТОП ЛАЙТС ООД
TOP LAYTS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

 • Последен запис/Last Deed:
  2016-03-11 18:53:59 ShareTransfer
  Buy from: Дарина Чавдарова Парова 4900

  Първи запис/First Deed:
  2016-03-11 18:53:59 ShareTransfer
  Buy from: Дарина Чавдарова Парова 4900
 • ТОДОР ПЕТРОВ КАПАШИКОВ
  TODOR PETROV KAPASHIKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2014-06-04 18:44:34 ShareTransfer
  Buy from: Иван Григоров Мишовски 100

  Първи запис/First Deed:
  2014-06-04 18:44:34 ShareTransfer
  Buy from: Иван Григоров Мишовски 100
 • ИВАН ГРИГОРОВ МИШОВСКИ
  IVAN GRIGOROV MISHOVSKI

  Последен запис/Last Deed:
  2014-06-04 18:44:34 ShareTransfer
  Sell to: Тодор Петров Капашиков 100

  Първи запис/First Deed:
  2010-04-22 15:16:00 ShareTransfer
  Buy from: ГРИГОР ТРИФОНОВ МИШОВСКИ 100
 • ДАРИНА ЧАВДАРОВА ПАРОВА
  DARINA CHAVDAROVA PAROVA

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-11 18:53:59 ShareTransfer
  Sell to: Консорциум Солари Пловдив ДЗЗД 4900

  Първи запис/First Deed:
  2008-12-05 08:58:35 Partner
 • ГРИГОР ТРИФОНОВ МИШОВСКИ
  GRIGOR TRIFONOV MISHOVSKI

  Последен запис/Last Deed:
  2010-04-22 15:16:00 ShareTransfer
  Sell to: ИВАН ГРИГОРОВ МИШОВСКИ 100

  Първи запис/First Deed:
  2008-12-05 08:58:35 Partner
200504931ЕКО ЛАЙТС ООД
EKO LAYTS OOD

Публични фондове Public money
 • 0,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200504949ДАР ЛАЙТС ООД
DAR LAYTS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

 • Последен запис/Last Deed:
  2016-03-02 14:55:45 ShareTransfer
  Buy from: Дарина Чавдарова Парова 4900

  Първи запис/First Deed:
  2016-03-02 14:55:45 ShareTransfer
  Buy from: Дарина Чавдарова Парова 4900
 • ТОДОР ПЕТРОВ КАПАШИКОВ
  TODOR PETROV KAPASHIKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2014-06-05 16:20:12 ShareTransfer
  Buy from: Иван Григоров Мишовски 100

  Първи запис/First Deed:
  2014-06-05 16:20:12 ShareTransfer
  Buy from: Иван Григоров Мишовски 100
 • ИВАН ГРИГОРОВ МИШОВСКИ
  IVAN GRIGOROV MISHOVSKI

  Последен запис/Last Deed:
  2014-06-05 16:20:12 ShareTransfer
  Sell to: Тодор Петров Капашиков 100

  Първи запис/First Deed:
  2010-04-22 15:04:48 ShareTransfer
  Buy from: ГРИГОР ТРИФОНОВ МИШОВСКИ 100
 • ДАРИНА ЧАВДАРОВА ПАРОВА
  DARINA CHAVDAROVA PAROVA

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-02 14:55:45 ShareTransfer
  Sell to: Консорциум Солари Пловдив ДЗЗД 4900

  Първи запис/First Deed:
  2008-12-05 09:15:56 Partner
 • ГРИГОР ТРИФОНОВ МИШОВСКИ
  GRIGOR TRIFONOV MISHOVSKI

  Последен запис/Last Deed:
  2010-04-22 15:04:48 ShareTransfer
  Sell to: ДАРИНА ЧАВДАРОВА ПАРОВА 2400

  Първи запис/First Deed:
  2008-12-05 09:15:56 Partner
201019094РАДОВИК 2010 ООД
RADOVIK 2010 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202267819ЕКО ПАУЪР 2012 ООД
EKO PAUAR 2012 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202838342ПВЦ-петролпродуктс ЕООД
PVTS-petrolprodukts EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТОДОР ПЕТРОВ КАПАШИКОВ
Check other registries about the person TODOR PETROV KAPASHIKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate