Събития с лица свързани с компанията Сим І - Комерс (ЕИК: 200009827)
Events with persons connected to the company Sim І - Komers (ID: 200009827)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200009827)
Към 2020-01-18 00:35:28 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 00:35:28 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-06-04 16:06:58Сим І - Комерс ЕООД
Sim І - Komers EOOD
SuspendProceedings
2014-04-14 15:06:29Сим І - Комерс ЕООД
Sim І - Komers EOOD
OpenProccedings
2014-04-14 15:06:29Сим І - Комерс ЕООД
Sim І - Komers EOOD
HoldProceedings
2014-04-14 15:06:29Сим І - Комерс ЕООД
Sim І - Komers EOOD
GeneralSeizure
2014-04-14 15:06:29Сим І - Комерс ЕООД
Sim І - Komers EOOD
DeclareBankrupt
2010-09-23 12:17:37Банка ДСК
Banka DSK
Distraints
2010-09-16 15:43:43ДИМИТЪР РУСКОВ РУСИНОВ
DIMITAR RUSKOV RUSINOV
Description406
2009-06-27 08:02:25Сим І - Комерс ЕООД
Sim І - Komers EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Разсадника бул. К.Величков 106
2009-06-27 08:02:25ДИМИТЪР РУСКОВ РУСИНОВ
DIMITAR RUSKOV RUSINOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-27 08:02:25ДИМИТЪР РУСКОВ РУСИНОВ
DIMITAR RUSKOV RUSINOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-06-27 08:02:25СИМОНА ДИМИТРОВА ГЮРОВА
SIMONA DIMITROVA GYUROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ДИМИТЪР РУСКОВ РУСИНОВ
2009-06-27 08:02:25ДИМИТЪР РУСКОВ РУСИНОВ
DIMITAR RUSKOV RUSINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: СИМОНА ДИМИТРОВА ГЮРОВА
2008-01-16 19:24:27Сим І - Комерс
Sim І - Komers
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-01-16 19:24:27Сим І - Комерс ЕООД
Sim І - Komers EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр.ГАБРОВО УЛ.СКОБЕЛЕВСКА 28А
2008-01-16 19:24:27Сим І - Комерс ЕООД
Sim І - Komers EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКВИ СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВНОС-ИЗНОС; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И СТРОИТЕЛСТВО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ ДОПУСТИМА ПО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2008-01-16 19:24:27СИМОНА ДИМИТРОВА ГЮРОВА
SIMONA DIMITROVA GYUROVA
Manager
2008-01-16 19:24:27СИМОНА ДИМИТРОВА ГЮРОВА
SIMONA DIMITROVA GYUROVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Сим І - Комерс Sim І - Komers (ЕИК: 200009827)
Check other registries about the company Сим І - Комерс Sim І - Komers (ID: 200009827)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More