Събития с лица свързани с компанията ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 200014639)
Events with persons connected to the company PRODZHEKT MENIDZHMANT (ID: 200014639)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200014639)
Към 2020-01-23 02:09:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:09:31 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-01-24 16:27:30ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
PRODZHEKT MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ВАСИЛ ЛЕВСКИ ул. СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ 19А
2014-01-24 16:27:30ХРИСТО МИНЧЕВ ХРИСТОВ
HRISTO MINCHEV HRISTOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-01-24 16:27:30ХРИСТО МИНЧЕВ ХРИСТОВ
HRISTO MINCHEV HRISTOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-01-24 16:27:30КЕПИТЪЛ ПАРТНЕРС
KEPITAL PARTNERS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ХРИСТО МИНЧЕВ ХРИСТОВ
2014-01-24 16:27:30ХРИСТО МИНЧЕВ ХРИСТОВ
HRISTO MINCHEV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: КЕПИТЪЛ ПАРТНЕРС
2013-08-13 16:59:36ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ
PRODZHEKT MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-08-13 16:59:36КЕПИТЪЛ ПАРТНЕРС
KEPITAL PARTNERS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-08-13 16:59:36БС ЕКО АГРО ЕООД
BS EKO AGRO EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: Кепитъл Партнерс ЕООД
2013-08-13 16:59:36Кепитъл Партнерс ЕООД
Kepital Partners EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: БС ЕКО АГРО ЕООД
2013-08-06 16:34:08БС ЕКО АГРО
BS EKO AGRO
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-23 09:32:08СТОЯН ИЛИЕВ БЛАГОВ
STOYAN ILIEV BLAGOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-28 12:13:51ДИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ЙОРДАНОВА
DILYANA LYUBOMIROVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-28 12:13:51БИЛДИНГ СЪРВИСИС ООД
BILDING SARVISIS OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-28 12:13:51ИНВЕСТИА АД
INVESTIA AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: БИЛДИНГ СЪРВИСИС ООД
2009-12-28 12:13:51БИЛДИНГ СЪРВИСИС ООД
BILDING SARVISIS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: ИНВЕСТИА АД
2009-10-28 17:44:58Йордан Тенев Тенев
Yordan Tenev Tenev
Procurators
2009-07-22 13:30:18Стоян Илиев Благов
Stoyan Iliev Blagov
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-23 19:49:58ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
PRODZHEKT MENIDZHMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ ТРОЯНОВИ ВРАТА 5 офис 1
2009-06-23 19:49:58ЙОРДАН ТЕНЕВ ТЕНЕВ
YORDAN TENEV TENEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-23 19:49:58ИНВЕСТИА АД
INVESTIA AD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-23 19:49:58ЧЕРИ КОС ЕООД
CHERI KOS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ИНВЕСТИА АД
2009-06-23 19:49:58ИНВЕСТИА АД
INVESTIA AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: ЧЕРИ КОС ЕООД
2008-09-25 12:46:47СТОЯН ИЛИЕВ БЛАГОВ
STOYAN ILIEV BLAGOV
Manager
2008-09-25 12:46:47ЧЕРИ КОС ЕООД
CHERI KOS EOOD
Partner
2008-09-25 12:46:47ШЕЗАИ НАТЪКОВ ШЕКИРОВ
SHEZAI NATAKOV SHEKIROV
ShareTransfer
2000 Sell to: ЧЕРИ КОС ЕООД
2008-09-25 12:46:47ЧЕРИ КОС ЕООД
CHERI KOS EOOD
ShareTransfer
2000 Buy from: ШЕЗАИ НАТЪКОВ ШЕКИРОВ
2008-01-21 11:36:44ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ
PRODZHEKT MENIDZHMANT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-21 11:36:44ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
PRODZHEKT MENIDZHMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СТРЕЛБИЩЕ МАЙОР ПЪРВАН ТОШЕВ 12-14 23
2008-01-21 11:36:44ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
PRODZHEKT MENIDZHMANT OOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА,КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ,ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ,ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ,МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ,ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ,ВЪВЕЖДАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО(ИСО)И СИСТЕМИ ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ(НАССР),ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОМИСИОННИ УСЛУГИ.ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ,РАЗРЕШЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦЕНЗИОННИ,РЕГИСТРАЦИОННИ ИЛИ ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ.
2008-01-21 11:36:44ШЕЗАИ НАТЪКОВ ШЕКИРОВ
SHEZAI NATAKOV SHEKIROV
Manager
2008-01-21 11:36:44КЕПИТЪЛ ПАРТНЕРС ЕООД
KEPITAL PARTNERS EOOD
Partner
2008-01-21 11:36:44ШЕЗАИ НАТЪКОВ ШЕКИРОВ
SHEZAI NATAKOV SHEKIROV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ PRODZHEKT MENIDZHMANT (ЕИК: 200014639)
Check other registries about the company ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ PRODZHEKT MENIDZHMANT (ID: 200014639)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More