Събития с лица свързани с компанията Ана Бел Кидс (ЕИК: 200017667)
Events with persons connected to the company Ana Bel Kids (ID: 200017667)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200017667)
Към 2020-01-29 18:37:13 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:37:13 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-25 14:41:07Мери Бел Кидс ЕООД
Meri Bel Kids EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ЗДРАВЕЦ 268
2017-08-25 14:41:07ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-08-25 14:41:07ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-08-25 14:41:07ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN TRAYKOV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
2017-08-25 14:41:07ВЕЛИН КРУМОВ МИТОВ
VELIN KRUMOV MITOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
2017-08-18 13:12:14Мери Бел Кидс ЕООД
Meri Bel Kids EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Солунска 40
2016-11-30 14:29:00Мери Бел Кидс ЕООД
Meri Bel Kids EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ГЕН. ЕДУАРД И. ТОТЛЕБЕН 2 Г
2016-11-30 14:29:00ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN TRAYKOV VASILEV
БЪЛГАРИЯManager
2016-11-30 14:29:00ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN TRAYKOV VASILEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-11-30 14:29:00АНИ АТАНАСОВА БЕЛЕМЕЗОВА
ANI ATANASOVA BELEMEZOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
2016-11-30 14:29:00ВАЛЕНТИН ТРАЙКОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN TRAYKOV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АНИ АТАНАСОВА БЕЛЕМЕЗОВА
2008-01-22 14:08:26Ана Бел Кидс
Ana Bel Kids
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-01-22 14:08:26Ана Бел Кидс ЕООД
Ana Bel Kids EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул. Момина сълза 1
2008-01-22 14:08:26Ана Бел Кидс ЕООД
Ana Bel Kids EOOD
SubjectOfActivity
Изработка и търговия на художествени изделия, развлекателни, хотелиерски, туристически, рекламни, информациони, програмни, импресарски и други услуги ; производство на промишлени, хранителни, битови и селскостопански стоки; търговия на едро и дребно; внос и износ; строителство и строително-монтажни работи в областта на промишлеността,гражданско и иинфраструктурно строителство, покупка на недвижими имоти с цел продажба, транспортна и спедиционна дейност, посредничество, комисионерство, търговско представителство на фирми от страната и чужбина, лизинг, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2008-01-22 14:08:26АНИ АТАНАСОВА БЕЛЕМЕЗОВА
ANI ATANASOVA BELEMEZOVA
Manager
2008-01-22 14:08:26АНИ АТАНАСОВА БЕЛЕМЕЗОВА
ANI ATANASOVA BELEMEZOVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Ана Бел Кидс Ana Bel Kids (ЕИК: 200017667)
Check other registries about the company Ана Бел Кидс Ana Bel Kids (ID: 200017667)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More