Събития с лица свързани с компанията АТЛАНТИК-2008 (ЕИК: 200019586)
Events with persons connected to the company ATLANTIK-2008 (ID: 200019586)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200019586)
Към 2020-01-23 04:19:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:19:30 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-08-06 12:43:08ТИХОМИР ИЛИЕВ БОНЕВ
TIHOMIR ILIEV BONEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-06 12:43:08ТИХОМИР ИЛИЕВ БОНЕВ
TIHOMIR ILIEV BONEV
SoleCapitalOwner
2009-08-06 12:43:08ЕРСИН СЮЛЕЙМАНОВ МЕХМЕДОВ
ERSIN SYULEYMANOV MEHMEDOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ТИХОМИР ИЛИЕВ БОНЕВ
2009-08-06 12:43:08ТИХОМИР ИЛИЕВ БОНЕВ
TIHOMIR ILIEV BONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЕРСИН СЮЛЕЙМАНОВ МЕХМЕДОВ
2009-02-03 09:05:25АТЛАНТИК-2008
ATLANTIK-2008
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-02-03 09:05:25ЕРСИН СЮЛЕЙМАНОВ МЕХМЕДОВ
ERSIN SYULEYMANOV MEHMEDOV
SoleCapitalOwner
2009-02-03 09:05:25ШЕФКЕТ НИЯЗИЕВ ЮСЕИНОВ
SHEFKET NIYAZIEV YUSEINOV
ShareTransfer
2500 Sell to: ЕРСИН СЮЛЕЙМАНОВ МЕХМЕДОВ
2009-02-03 09:05:25ЕРСИН СЮЛЕЙМАНОВ МЕХМЕДОВ
ERSIN SYULEYMANOV MEHMEDOV
ShareTransfer
2500 Buy from: ШЕФКЕТ НИЯЗИЕВ ЮСЕИНОВ
2008-01-23 15:16:18АТЛАНТИК-2008
ATLANTIK-2008
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-23 15:16:18АТЛАНТИК-2008 ЕООД
ATLANTIK-2008 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БЪЛГАРИЯ 25-27
2008-01-23 15:16:18АТЛАНТИК-2008 ЕООД
ATLANTIK-2008 EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА И ПРОМИШЛЕНА ПРОДУКЦИЯ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2008-01-23 15:16:18ШЕФКЕТ НИЯЗИЕВ ЮСЕИНОВ
SHEFKET NIYAZIEV YUSEINOV
Manager
2008-01-23 15:16:18ЕРСИН СЮЛЕЙМАНОВ МЕХМЕДОВ
ERSIN SYULEYMANOV MEHMEDOV
Manager
2008-01-23 15:16:18ШЕФКЕТ НИЯЗИЕВ ЮСЕИНОВ
SHEFKET NIYAZIEV YUSEINOV
Partner
2008-01-23 15:16:18ЕРСИН СЮЛЕЙМАНОВ МЕХМЕДОВ
ERSIN SYULEYMANOV MEHMEDOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АТЛАНТИК-2008 ATLANTIK-2008 (ЕИК: 200019586)
Check other registries about the company АТЛАНТИК-2008 ATLANTIK-2008 (ID: 200019586)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More