Събития с лица свързани с компанията ПИРИНСКИ ЛЕС (ЕИК: 200029406)
Events with persons connected to the company PIRINSKI LES (ID: 200029406)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200029406)
Към 2020-05-28 19:52:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-28 19:52:34 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-23 11:21:16ВАСИЛ ХРИСТОВ МИЛАДИНОВ
VASIL HRISTOV MILADINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-08-23 11:21:16ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ УРДЕВ
DIMITAR LAZAROV URDEV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-08-23 11:21:16ЕМИЛ АСПАРУХОВ ПАВЛОВ
EMIL ASPARUHOV PAVLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-08-23 11:21:16ДИНАТСТРОЙООД
DINATSTROYOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: ЕМИЛ АСПАРУХОВ ПАВЛОВ
2017-08-23 11:21:16ЕМИЛ АСПАРУХОВ ПАВЛОВ
EMIL ASPARUHOV PAVLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: ДИНАТСТРОЙООД
2017-08-23 11:21:16ДИНАТСТРОЙООД
DINATSTROYOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Sell to: ВАСИЛ ХРИСТОВ МИЛАДИНОВ
2017-08-23 11:21:16ВАСИЛ ХРИСТОВ МИЛАДИНОВ
VASIL HRISTOV MILADINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Buy from: ДИНАТСТРОЙООД
2017-08-23 11:21:16ИНВЕСТ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГООД
INVEST KONSULT INZHENERINGOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ УРДЕВ
2017-08-23 11:21:16ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ УРДЕВ
DIMITAR LAZAROV URDEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: ИНВЕСТ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГООД
2017-08-23 11:21:16ДИНАТСТРОЙООД
DINATSTROYOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Sell to: ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ УРДЕВ
2017-08-23 11:21:16ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ УРДЕВ
DIMITAR LAZAROV URDEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Buy from: ДИНАТСТРОЙООД
2017-08-08 12:38:42ВАСИЛ ХРИСТОВ МИЛАДИНОВ
VASIL HRISTOV MILADINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-08-08 12:38:42ЛЮБЕН БЛАГОВ ЛАЛЕВ
LYUBEN BLAGOV LALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: ВАСИЛ ХРИСТОВ МИЛАДИНОВ
2017-08-08 12:38:42ВАСИЛ ХРИСТОВ МИЛАДИНОВ
VASIL HRISTOV MILADINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: ЛЮБЕН БЛАГОВ ЛАЛЕВ
2008-12-11 14:31:50ПИРИНСКИ ЛЕС ООД
PIRINSKI LES OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ЧАКАЛИЦА 2 В
2008-01-30 09:30:10ПИРИНСКИ ЛЕС
PIRINSKI LES
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-30 09:30:10ПИРИНСКИ ЛЕС ООД
PIRINSKI LES OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 45
2008-01-30 09:30:10ПИРИНСКИ ЛЕС ООД
PIRINSKI LES OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ; ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИ С ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА.
2008-01-30 09:30:10ВАСИЛ ХРИСТОВ МИЛАДИНОВ
VASIL HRISTOV MILADINOV
Manager
2008-01-30 09:30:10ЛЮБЕН БЛАГОВ ЛАЛЕВ
LYUBEN BLAGOV LALEV
Manager
2008-01-30 09:30:10ДИНАТСТРОЙ ООД
DINATSTROY OOD
Partner
2008-01-30 09:30:10ИНВЕСТ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
INVEST KONSULT INZHENERING OOD
Partner
2008-01-30 09:30:10ЛЮБЕН БЛАГОВ ЛАЛЕВ
LYUBEN BLAGOV LALEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ПИРИНСКИ ЛЕС PIRINSKI LES (ЕИК: 200029406)
Check other registries about the company ПИРИНСКИ ЛЕС PIRINSKI LES (ID: 200029406)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More