Събития с лица свързани с компанията ЕФ СЪРВИСИЗ (ЕИК: 200040826)
Events with persons connected to the company EF SARVISIZ (ID: 200040826)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200040826)
Към 2020-02-19 11:36:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:36:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-11-26 09:55:04“ЕФ СЪРВИСИЗ” ЕООД
“EF SARVISIZ” EOOD
TransferringEnterprise
2011-11-26 09:55:04“ПОПОВ ИНДЪСТРИ” ЕООД
“POPOV INDASTRI” EOOD
AcquisitionEnterprise
2010-08-20 15:20:36ЕФ СЪРВИСИЗ ЕООД
EF SARVISIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Христо Белчев 42 Б
2010-08-20 15:20:36ЕФ СЪРВИСИЗ ЕООД
EF SARVISIZ EOOD
SubjectOfActivity
Търговска, консултантаска, сервизна, рекламно-информационна, хотелиерска, складова, туристическа, инженерингова, лизингова дейност с реализация в страната и чужбина, представителска и агентска дейност за български и чужди фирми и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите на РБ
2010-08-20 15:20:36Константин Любомиров Попов
Konstantin Lyubomirov Popov
БЪЛГАРИЯManager
2010-08-20 15:20:36Константин Любомиров Попов
Konstantin Lyubomirov Popov
SoleCapitalOwner
2010-08-20 15:20:36Финансиа ГрупАД
Finansia GrupAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Константин Любомиров Попов
2010-08-20 15:20:36Константин Любомиров Попов
Konstantin Lyubomirov Popov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Финансиа ГрупАД
2008-02-06 12:07:31ЕФ СЪРВИСИЗ
EF SARVISIZ
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-06 12:07:31ЕФ СЪРВИСИЗ ЕООД
EF SARVISIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ШЕЙНОВО 7
2008-02-06 12:07:31ЕФ СЪРВИСИЗ ЕООД
EF SARVISIZ EOOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МЕНИЖМЪНТ НА ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНИСТ И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РБЪЛГАРИЯ, И ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ/ЛИЦЕНЗИЯ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, КАТО В СЛУЧЕЙ, ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ, ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ
2008-02-06 12:07:31РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА
ROSITSA MILKOVA LISICHKOVA
Manager
2008-02-06 12:07:31ФИНАНСИА ГРУП АД
FINANSIA GRUP AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕФ СЪРВИСИЗ EF SARVISIZ (ЕИК: 200040826)
Check other registries about the company ЕФ СЪРВИСИЗ EF SARVISIZ (ID: 200040826)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More