Събития с лица свързани с компанията НЮ БИЛДИНГ ИНВЕСТ (ЕИК: 200055130)
Events with persons connected to the company NYU BILDING INVEST (ID: 200055130)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200055130)
Към 2020-01-20 02:49:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 02:49:30 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-02 13:29:32Николинка Вълкова Русева
Nikolinka Valkova Ruseva
Liquidator
2018-03-23 09:46:26Живко Бойков Бойчев
ZHivko Boykov Boychev
Liquidator
2018-03-06 15:27:53Ивайла Миткова Гаджерукова
Ivayla Mitkova Gadzherukova
Liquidator
2018-01-05 13:13:25МАРИЯ РАЙНОВА ПЕТРОВА
MARIYA RAYNOVA PETROVA
Liquidator
2017-12-23 09:51:15Петя Стоянова Петкова
Petya Stoyanova Petkova
Liquidator
2017-12-04 16:06:59Мария Костадинова Костова
Mariya Kostadinova Kostova
Liquidator
2017-11-03 14:00:48Гроздю Константинов Гроздев
Grozdyu Konstantinov Grozdev
Liquidator
2017-10-26 10:24:34ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
LIDIYA GEORGIEVA ATANASOVA
Liquidator
2017-10-20 15:49:42Лъчезар Димитров Ковачев
Lachezar Dimitrov Kovachev
Liquidator
2017-10-18 10:54:31Младен Събев Йовчев
Mladen Sabev Yovchev
Liquidator
2017-09-16 15:55:14Теодор Петков Трайков
Teodor Petkov Traykov
Liquidator
2017-08-07 13:33:12Даниел Йорданов Хаджиатанасов
Daniel Yordanov Hadzhiatanasov
Liquidator
2017-07-25 16:47:55Румен Иванов Бозуков
Rumen Ivanov Bozukov
Liquidator
2017-07-18 16:50:29Георги Атанасов Кличанов
Georgi Atanasov Klichanov
Liquidator
2017-06-15 12:17:37Магдалена Лазарова Атанасова-Чакърова
Magdalena Lazarova Atanasova-CHakarova
Liquidator
2017-06-02 16:58:30Мария Димитрова Дошева
Mariya Dimitrova Dosheva
Liquidator
2017-05-17 14:10:11Мариана Пенева Кличанова
Mariana Peneva Klichanova
Liquidator
2016-09-19 10:24:02Пепа Добрева Чернева
Pepa Dobreva CHerneva
Liquidator
2016-09-12 11:53:47Любима Тодорова Бургазлиева
Lyubima Todorova Burgazlieva
Liquidator
2016-01-25 17:38:51Здравко Михайлов Николов
Zdravko Mihaylov Nikolov
Liquidator
2016-01-08 15:44:05Ивелина Йорданова Попова
Ivelina Yordanova Popova
Liquidator
2012-08-28 12:07:58СИМЕОН ЙОРДАНОВ МАТЕЕВ
SIMEON YORDANOV MATEEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-08-28 12:07:58СИМЕОН ЙОРДАНОВ МАТЕЕВ
SIMEON YORDANOV MATEEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-08-28 12:07:58АПОСТОЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
APOSTOL GEORGIEV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: СИМЕОН ЙОРДАНОВ МАТЕЕВ
2012-08-28 12:07:58СИМЕОН ЙОРДАНОВ МАТЕЕВ
SIMEON YORDANOV MATEEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АПОСТОЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
2008-02-15 16:45:02НЮ БИЛДИНГ ИНВЕСТ
NYU BILDING INVEST
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-15 16:45:02НЮ БИЛДИНГ ИНВЕСТ ЕООД
NYU BILDING INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Кошарица 8253 ул. Черноморска 5
2008-02-15 16:45:02НЮ БИЛДИНГ ИНВЕСТ ЕООД
NYU BILDING INVEST EOOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПРЕПPOДAЖБА B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; KOMИCИOHHИ; CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; XOTEЛИEPCKИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБА; ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА И СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2008-02-15 16:45:02АПОСТОЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
APOSTOL GEORGIEV HRISTOV
Manager
2008-02-15 16:45:02АПОСТОЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
APOSTOL GEORGIEV HRISTOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата НЮ БИЛДИНГ ИНВЕСТ NYU BILDING INVEST (ЕИК: 200055130)
Check other registries about the company НЮ БИЛДИНГ ИНВЕСТ NYU BILDING INVEST (ID: 200055130)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More