Събития с лица свързани с компанията МИЛОЦВЕТ 2008 (ЕИК: 200066251)
Events with persons connected to the company MILOTSVET 2008 (ID: 200066251)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200066251)
Към 2020-06-04 21:11:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:11:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-03-24 11:14:20РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
Distraints
2014-03-18 11:12:57МИЛАДИН ВЪРБАНОВ СЪБЕВ
MILADIN VARBANOV SABEV
Description406
2010-03-18 14:16:55ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
Distraints
2010-03-17 13:56:36МИЛАДИН ВЪРБАНОВ СЪБЕВ
MILADIN VARBANOV SABEV
Description406
2008-02-22 17:04:57МИЛОЦВЕТ 2008
MILOTSVET 2008
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-22 17:04:57МИЛОЦВЕТ 2008 ЕООД
MILOTSVET 2008 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Две могили 7150 ВЪЗРАЖДАНЕ 6
2008-02-22 17:04:57МИЛОЦВЕТ 2008 ЕООД
MILOTSVET 2008 EOOD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО С ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОМИШЛЕНА И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ , ПРОИЗВОДСТВО, ОКАЗИОННА И КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, АГЕНТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В ЗАКОНОУСТАНОВЕНА ФОРМА И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ, КОГАТО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ НАЕМАНЕ НА РАБОТНА СИЛА, ПРОИЗВОДСТВО, СПЕДИТОРСКА, АВТО-ТЕХНИЧЕСКИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ, ОФИСИ И СГРАДИ
2008-02-22 17:04:57МИЛАДИН ВЪРБАНОВ СЪБЕВ
MILADIN VARBANOV SABEV
Manager
2008-02-22 17:04:57МИЛАДИН ВЪРБАНОВ СЪБЕВ
MILADIN VARBANOV SABEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МИЛОЦВЕТ 2008 MILOTSVET 2008 (ЕИК: 200066251)
Check other registries about the company МИЛОЦВЕТ 2008 MILOTSVET 2008 (ID: 200066251)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More