Събития с лица свързани с компанията ДЕНИЦА ИНВЕСТСТРОЙ (ЕИК: 200068058)
Events with persons connected to the company DENITSA INVESTSTROY (ID: 200068058)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200068058)
Към 2020-06-04 19:30:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 19:30:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-09 10:16:36ДЕНИЦА ИНВЕСТСТРОЙ ЕООД
DENITSA INVESTSTROY EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Цар Иван Шишман 4
2012-03-15 18:10:08ДЕНИЦА ИНВЕСТСТРОЙ
DENITSA INVESTSTROY
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-03-15 18:10:08СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
SVETLOZAR DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-03-15 18:10:08ЕТ ДЕНИЦА - ТОДОРКА СТОЯНОВА
ET DENITSA - TODORKA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
2012-03-15 18:10:08СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
SVETLOZAR DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: ЕТ ДЕНИЦА - ТОДОРКА СТОЯНОВА
2008-02-25 14:44:48ДЕНИЦА ИНВЕСТСТРОЙ
DENITSA INVESTSTROY
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-25 14:44:48ДЕНИЦА ИНВЕСТСТРОЙ ООД
DENITSA INVESTSTROY OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1 ЕКЗАРХ ЙОСИФ 8
2008-02-25 14:44:48ДЕНИЦА ИНВЕСТСТРОЙ ООД
DENITSA INVESTSTROY OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЩЕСТВЕНИ И ОФИС СГРАДИ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО КАТО ЦЯЛО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ И/ ИЛИ РЕГИСРАЦИИ.
2008-02-25 14:44:48СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
SVETLOZAR DIMITROV GEORGIEV
Manager
2008-02-25 14:44:48СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
SVETLOZAR DIMITROV GEORGIEV
Partner
2008-02-25 14:44:48ЕТ ДЕНИЦА - ТОДОРКА СТОЯНОВА
ET DENITSA - TODORKA STOYANOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ДЕНИЦА ИНВЕСТСТРОЙ DENITSA INVESTSTROY (ЕИК: 200068058)
Check other registries about the company ДЕНИЦА ИНВЕСТСТРОЙ DENITSA INVESTSTROY (ID: 200068058)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More