Събития с лица свързани с компанията ПЕРИНЕЯ КЪНЕКТ (ЕИК: 200078079)
Events with persons connected to the company PERINEYA KANEKT (ID: 200078079)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200078079)
Към 2020-01-23 05:01:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:01:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-02-17 14:21:27КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2009-05-12 14:52:44ПЕРИНЕЯ КЪНЕКТ
PERINEYA KANEKT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-05-12 14:52:44КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-12 14:52:44ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-12 14:52:44ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-12 14:52:44КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-12 14:52:44КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ-7802050980,ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА-8009231216,ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА, ,-Съсобствен дял
KALOYAN TONEV IKONOMOV-7802050980,EVA TONEVA IKONOMOVA-8009231216,ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA, ,-Sasobstven dyal
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-12 14:52:44ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-12 14:52:44ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
SoleCapitalOwner
2008-02-29 11:02:13ПЕРИНЕЯ КЪНЕКТ
PERINEYA KANEKT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-29 11:02:13ПЕРИНЕЯ КЪНЕКТ ООД
PERINEYA KANEKT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 ул. ЙОРДАН НИКОЛОВ 1
2008-02-29 11:02:13ПЕРИНЕЯ КЪНЕКТ ООД
PERINEYA KANEKT OOD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПЕРИНЕЯ ООД; ГОРИЧАНСКИ ПЪТ ЕООД; БАЛЧИШКИ ПЪТ ООД; КАРАМАНЮК ООД; АЛМАЮК ООД; САРЪМЕШЕ ООД; ГОРИЧАНЕ ЕООД; ВИДНО ЕООД; КАВАЛДЖИЕВО ЕООД; ПРОЛЕЗ ООД; КОМАРЕВО ЕООД; ШАБЛЕНСКА ГОРА ЕООД; ШАБЛЕНСКА ТУЗЛА ЕООД; ШАБЛЕНСКИ ФАР ЕООД И ДР. КЪМ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА, ПРОЕКТАНСКА-ИНЖИНИРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТО-ПЛАНОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ И ДРУГИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ИМ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСФОРМИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ ПРИ ИЗИСКВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ/, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СЪЩО ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2008-02-29 11:02:13ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
Manager
2008-02-29 11:02:13ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЕРИНЕЯ КЪНЕКТ PERINEYA KANEKT (ЕИК: 200078079)
Check other registries about the company ПЕРИНЕЯ КЪНЕКТ PERINEYA KANEKT (ID: 200078079)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More