Събития с лица свързани с компанията ДЖЕНЕРИС (ЕИК: 200084573)
Events with persons connected to the company DZHENERIS (ID: 200084573)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200084573)
Към 2020-02-19 09:25:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:25:07 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 67 обществени поръчки за 16 597 059,96 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-12-17 12:01:09ДЖЕНЕРИС АД
DZHENERIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев 102 Г
2013-12-17 12:01:09АНГЕЛ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ANGEL NIKOLOV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-31 13:16:25ДЖЕНЕРИС АД
DZHENERIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1734 ул.Акад.Борис Стефанов 35 А
2012-05-31 13:16:25ДЖЕНЕРИС АД
DZHENERIS AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Екзарх Йосиф 66
2010-12-06 16:02:53ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
GEORGI VALKOV VALKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-12-06 16:02:53ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
GEORGI VALKOV VALKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-03-05 15:57:00ДЖЕНЕРИС
DZHENERIS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-05 15:57:00ДЖЕНЕРИС АД
DZHENERIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ПРОФЕСОР Д-Р ИВАН СТРАНСКИ, бл. 3Б, ет.2, офис 1
2008-03-05 15:57:00ДЖЕНЕРИС АД
DZHENERIS AD
SubjectOfActivity
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСУЛТАЦИИ И НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ДЕЙНОСТ КАТО ЧАСТЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ДРУГИ СТОКИ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ИМПОРТ И ЕКСПОРТ НА УСЛУГИ СДЕЛКИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ НОРМА НА ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2008-03-05 15:57:00МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ЗАРЕВА
MIGLENA ANGELOVA ZAREVA
Representative
2008-03-05 15:57:00АЛЕКСАНДЪР СЕВДАЛИНОВ ТЕРЗИЕВ
ALEKSANDAR SEVDALINOV TERZIEV
Director
2008-03-05 15:57:00МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ЗАРЕВА
MIGLENA ANGELOVA ZAREVA
Director
2008-03-05 15:57:00АНГЕЛ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ANGEL NIKOLOV TODOROV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ДЖЕНЕРИС DZHENERIS (ЕИК: 200084573)
Check other registries about the company ДЖЕНЕРИС DZHENERIS (ID: 200084573)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More