Събития с лица свързани с компанията ОНИ ХОЛДИНГС (ЕИК: 200086745)
Events with persons connected to the company ONI HOLDINGS (ID: 200086745)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200086745)
Към 2020-01-24 12:02:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 12:02:55 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-15 15:54:47ОНИ ХОЛДИНГС АД
ONI HOLDINGS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев бул. България 53
2018-01-15 15:54:47Йоанис Димитрулиас
Yoanis Dimitrulias
ГЪРЦИЯDirector
2018-01-15 15:54:47Ефталиа Далгианаки
Eftalia Dalgianaki
ГЪРЦИЯDirector
2017-06-30 17:57:01ОНИ ХОЛДИНГС АД
ONI HOLDINGS AD
SubjectOfActivity
Сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с дялове, акции от други дружества, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определен дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването й след получаването съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
2016-10-04 01:23:24ОНИ ХОЛДИНГС АД
ONI HOLDINGS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. Сердикийски събор 28 Б
2016-10-04 01:23:24Леонидас Димитрулиас
Leonidas Dimitrulias
ГЪРЦИЯRepresentative
2016-10-04 01:23:24Панайотис Димитриадис
Panayotis Dimitriadis
ГЪРЦИЯDirector
2016-10-04 01:23:24Леонидас Димитрулиас
Leonidas Dimitrulias
ГЪРЦИЯDirector
2016-10-04 01:23:24Йоаннис Коттарис
Yoannis Kottaris
ГЪРЦИЯDirector
2012-01-12 13:39:52Константинос Рафтопулос
Konstantinos Raftopulos
ГЪРЦИЯRepresentative
2012-01-12 13:39:52Теодорос Хрисис
Teodoros Hrisis
ГЪРЦИЯDirector
2012-01-12 13:39:52Стилианос Фазакис
Stilianos Fazakis
ГЪРЦИЯDirector
2012-01-12 13:39:52Константинос Рафтопулос
Konstantinos Raftopulos
ГЪРЦИЯDirector
2010-05-26 15:19:37ОНИ ХОЛДИНГС АД
ONI HOLDINGS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 103
2009-09-23 10:08:53ОНИ ХОЛДИНГС АД
ONI HOLDINGS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 32А
2008-08-26 15:09:34ЙОАНИС НИКИТАКИС
YOANIS NIKITAKIS
Director
2008-08-26 15:09:34ДИМИТРИОС АЙВАЛИОТИС
DIMITRIOS AYVALIOTIS
Director
2008-08-26 15:09:34АННА КАРАГКИОУЛ
ANNA KARAGKIOUL
Director
2008-03-06 15:02:28ОНИ ХОЛДИНГС
ONI HOLDINGS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-06 15:02:28ОНИ ХОЛДИНГС АД
ONI HOLDINGS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 СЕРДИКА 23
2008-03-06 15:02:28ОНИ ХОЛДИНГС АД
ONI HOLDINGS AD
SubjectOfActivity
СДЕЛКИ НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО И РАЗВИТИЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ.ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДПРИЕМА ИЗВЪРШВАНЕТО Й СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ, ОСВЕН АКО ЗАКОНЪТ ПОЗВОЛЯВА ИЗВЪРШВАНЕТО Й ПРЕДИ ТОВА.
2008-03-06 15:02:28ДИМИТРИОС АЙВАЛИОТИС
DIMITRIOS AYVALIOTIS
Representative
2008-03-06 15:02:28АННА КАРАГИИОУЛ
ANNA KARAGIIOUL
Director
2008-03-06 15:02:28ДИМИТРИОС АЙВАЛИОТИС
DIMITRIOS AYVALIOTIS
Director
2008-03-06 15:02:28ЙОАНИС НИКИТАКИС
YOANIS NIKITAKIS
Director

Проверки в други регистри за фирмата ОНИ ХОЛДИНГС ONI HOLDINGS (ЕИК: 200086745)
Check other registries about the company ОНИ ХОЛДИНГС ONI HOLDINGS (ID: 200086745)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More