Събития с лица свързани с компанията СИТИ СТРОЙ ВАРНА (ЕИК: 200087572)
Events with persons connected to the company SITI STROY VARNA (ID: 200087572)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200087572)
Към 2020-01-26 11:48:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:48:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-03-09 18:33:41СИТИ СТРОЙ ВАРНА ЕООД
SITI STROY VARNA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 Княз Борис І 111
2016-03-09 18:33:41Юсиф Ашраф Огл Набиев
YUsif Ashraf Ogl Nabiev
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯManager
2015-04-23 19:00:38МАЖЕСТИК - АГДАШ И СИЕ
MAZHESTIK - AGDASH I SIE
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-03-25 20:49:44МАЖЕСТИК-СИТИ СТРОЙ ВАРНА И СИЕ
MAZHESTIK-SITI STROY VARNA I SIE
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-03-25 20:49:44ФЕНИКС-РД 2012
FENIKS-RD 2012
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: МАЖЕСТИК - СИТИ СТРОЙ ВАРНА И СИЕ
2015-03-25 20:49:44МАЖЕСТИК - СИТИ СТРОЙ ВАРНА И СИЕ
MAZHESTIK - SITI STROY VARNA I SIE
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ФЕНИКС-РД 2012
2014-09-04 09:47:48СИТИ СТРОЙ ВАРНА
SITI STROY VARNA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-09-04 09:47:48ФЕНИКС-РД 2012
FENIKS-RD 2012
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-09-04 09:47:48РУМЯНА ПЕТКОВА БОБЕВА
RUMYANA PETKOVA BOBEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 500 Sell to: ФЕНИКС-РД 2012
2014-09-04 09:47:48ФЕНИКС-РД 2012
FENIKS-RD 2012
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 500 Buy from: РУМЯНА ПЕТКОВА БОБЕВА
2014-09-04 09:47:48СИТИ СТРОЙ ВАРНА ЕООД
SITI STROY VARNA EOOD
SubjectOfActivity
Строително предприемачество, търговия и ремонт на недвижими имоти, инвестиционна дейност, консултантска дейност, търговска дейност в страната и чужбина, производство и покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, управление на проекти, комисионна, лизингова, складова, спедиционна дейност, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, транспортна дейност в страната и чужбина, хардуерни, софтуерни и интернет услуги, рекламна и издателска дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
2014-08-26 10:02:37„ФЕНИКС-РД 2012“ ЕООД
„FENIKS-RD 2012“ EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-08-26 10:02:37СЛАВИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
SLAVI VASILEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: „ФЕНИКС-РД 2012“ ЕООД
2014-08-26 10:02:37„ФЕНИКС-РД 2012“ ЕООД
„FENIKS-RD 2012“ EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: СЛАВИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
2014-08-15 12:38:16СИТИ СТРОЙ ВАРНА ООД
SITI STROY VARNA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9003 Първи май 32
2014-08-15 12:38:16РУМЯНА ПЕТКОВА БОБЕВА
RUMYANA PETKOVA BOBEVA
БЪЛГАРИЯManager
2014-08-15 12:38:16РУМЯНА ПЕТКОВА БОБЕВА
RUMYANA PETKOVA BOBEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-08-15 12:38:16ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
PETAR HRISTOV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: РУМЯНА ПЕТКОВА БОБЕВА
2014-08-15 12:38:16РУМЯНА ПЕТКОВА БОБЕВА
RUMYANA PETKOVA BOBEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
2008-03-07 09:22:43СИТИ СТРОЙ ВАРНА
SITI STROY VARNA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-07 09:22:43СИТИ СТРОЙ ВАРНА ООД
SITI STROY VARNA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. НИКОЛА КОЗЛЕВ 31
2008-03-07 09:22:43СИТИ СТРОЙ ВАРНА ООД
SITI STROY VARNA OOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; ТЪРГОВИЯ И РЕМОНТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ; КОМИСИОННА, ЛИЗИНГОВА, СКЛАДОВА, СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНТА И ЧУЖБИНА; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ХАРДУЕРНИ, СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ; РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
2008-03-07 09:22:43СЛАВИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
SLAVI VASILEV NIKOLOV
Manager
2008-03-07 09:22:43ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
PETAR HRISTOV PETROV
Manager
2008-03-07 09:22:43СЛАВИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
SLAVI VASILEV NIKOLOV
Partner
2008-03-07 09:22:43ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
PETAR HRISTOV PETROV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СИТИ СТРОЙ ВАРНА SITI STROY VARNA (ЕИК: 200087572)
Check other registries about the company СИТИ СТРОЙ ВАРНА SITI STROY VARNA (ID: 200087572)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More