Събития с лица свързани с компанията КОМЕРС-БОРИНО (ЕИК: 200094279)
Events with persons connected to the company KOMERS-BORINO (ID: 200094279)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200094279)
Към 2020-08-09 20:41:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-09 20:41:36 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 10 обществени поръчки за 1 368 975,46 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-11-02 14:31:12КОМЕРС-БОРИНО ООД
KOMERS-BORINO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Борино 4824 ул.Христо Ботев 31
2012-11-02 14:31:12АХМЕД САЛИ КАРАДАЙЪ
AHMED SALI KARADAYA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-11-02 14:31:12ДЖАМАЛ РЕДЖЕП ЧАВДАРЛЪ
DZHAMAL REDZHEP CHAVDARLA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-11-02 14:31:12РАМАДАН ШАБАН ОНБАШЪ
RAMADAN SHABAN ONBASHA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Sell to: ДЖАМАЛ РЕДЖЕП ЧАВДАРЛЪ
2012-11-02 14:31:12ДЖАМАЛ РЕДЖЕП ЧАВДАРЛЪ
DZHAMAL REDZHEP CHAVDARLA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Buy from: РАМАДАН ШАБАН ОНБАШЪ
2012-11-02 14:31:12РАМАДАН ШАБАН ОНБАШЪ
RAMADAN SHABAN ONBASHA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Sell to: АХМЕД САЛИ КАРАДАЙЪ
2012-11-02 14:31:12АХМЕД САЛИ КАРАДАЙЪ
AHMED SALI KARADAYA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Buy from: РАМАДАН ШАБАН ОНБАШЪ
2012-05-10 16:46:01АХМЕД САЛИ КАРАДАЙЪ
AHMED SALI KARADAYA
БЪЛГАРИЯManager
2009-04-15 14:26:51АХМЕД САЛИ КАРАДАЙЪ
AHMED SALI KARADAYA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-15 14:26:51ДЖАМАЛ РЕДЖЕП ЧАВДАРЛЪ
DZHAMAL REDZHEP CHAVDARLA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-15 14:26:51КАДРИЕ ШЕФРЕТОВА АСАНОВА
KADRIE SHEFRETOVA ASANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: ДЖАМАЛ РЕДЖЕП ЧАВДАРЛЪ
2009-04-15 14:26:51ДЖАМАЛ РЕДЖЕП ЧАВДАРЛЪ
DZHAMAL REDZHEP CHAVDARLA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: КАДРИЕ ШЕФРЕТОВА АСАНОВА
2009-04-15 14:26:51МУЗАФЕР АХМЕДОВ АХМЕДОВ
MUZAFER AHMEDOV AHMEDOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: АХМЕД САЛИ КАРАДАЙЪ
2009-04-15 14:26:51АХМЕД САЛИ КАРАДАЙЪ
AHMED SALI KARADAYA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: МУЗАФЕР АХМЕДОВ АХМЕДОВ
2008-03-11 17:22:15КОМЕРС-БОРИНО
KOMERS-BORINO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-11 17:22:15КОМЕРС-БОРИНО ООД
KOMERS-BORINO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Борино 4824 ул.Здравец 5
2008-03-11 17:22:15КОМЕРС-БОРИНО ООД
KOMERS-BORINO OOD
SubjectOfActivity
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАТО: СТРОИТЕЛСТВО, НИСКО И ВИСОКО, СУХО СТРОИТЕЛСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА-ПЪТИЩА, ВОДОПРОВОДИ, ТРЪБОПРОВОДИ, КАНАЛИЗАЦИИ, УКРЕПИТЕЛНИ И ПОДПОРНИ СТЕНИ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И ОЦЕНКИ, ИНВЕСТИЦИОННА, ПРОЕКТНО-ПРОУЧВАТЕЛНА, СТОПАНСКА, СЕЛСКОСТОПАНСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, ТРАНСПОРТНА, ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, КАТО ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СТРАНАТА
2008-03-11 17:22:15РАМАДАН ШАБАН ОНБАШЪ
RAMADAN SHABAN ONBASHA
Manager
2008-03-11 17:22:15РАМАДАН ШАБАН ОНБАШЪ
RAMADAN SHABAN ONBASHA
Partner
2008-03-11 17:22:15МУЗАФЕР АХМЕДОВ АХМЕДОВ
MUZAFER AHMEDOV AHMEDOV
Partner
2008-03-11 17:22:15КАДРИЕ ШЕФРЕТОВА АСАНОВА
KADRIE SHEFRETOVA ASANOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата КОМЕРС-БОРИНО KOMERS-BORINO (ЕИК: 200094279)
Check other registries about the company КОМЕРС-БОРИНО KOMERS-BORINO (ID: 200094279)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More