Събития с лица свързани с компанията КАРОЛ ИНВЕСТМЪНТ (ЕИК: 200096091)
Events with persons connected to the company KAROL INVESTMANT (ID: 200096091)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200096091)
Към 2020-01-26 11:02:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:02:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-27 10:03:17Атанас Христов Йорданов
Atanas Hristov Yordanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-03-27 10:03:17Христина Николаева Габровска
Hristina Nikolaeva Gabrovska
БЪЛГАРИЯDirector
2017-03-27 10:03:17Атанас Христов Йорданов
Atanas Hristov Yordanov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-24 10:03:12АДЕЛИНА ДИМИТРОВА САМОВОЛСКА
ADELINA DIMITROVA SAMOVOLSKA
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-15 14:12:05МИХАИЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
MIHAIL NIKOLOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-03-05 10:49:26ГЕОРГИ ИВАНОВ МИЛЕВ
GEORGI IVANOV MILEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-03-05 10:49:26ГЕОРГИ ИВАНОВ МИЛЕВ
GEORGI IVANOV MILEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-27 12:38:25КАРОЛ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
KAROL INVESTMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. ХРИСТО БОТЕВ 57 1 1
2013-09-27 12:38:25ТЕОДОР МАТЕЕВ ГЕОРГИЕВ
TEODOR MATEEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-27 12:38:25СТОЙКА ГЕОРГИЕВА КОРИТАРОВА
STOYKA GEORGIEVA KORITAROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-27 12:38:25ТЕОДОР МАТЕЕВ ГЕОРГИЕВ
TEODOR MATEEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-12-22 10:22:11КАЛИН КРАСИМИРОВ МЕТОДИЕВ
KALIN KRASIMIROV METODIEV
Representative
2008-12-22 10:22:11СТАНИМИР МАРИНОВ КАРОЛЕВ
STANIMIR MARINOV KAROLEV
Representative
2008-12-22 10:22:11КАЛИН КРАСИМИРОВ МЕТОДИЕВ
KALIN KRASIMIROV METODIEV
Director
2008-12-22 10:22:11ЗДРАВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ
ZDRAVKO KIRILOV IVANOV
Director
2008-12-22 10:22:11СТАНИМИР МАРИНОВ КАРОЛЕВ
STANIMIR MARINOV KAROLEV
Director
2008-03-13 14:29:56КАРОЛ ИНВЕСТМЪНТ
KAROL INVESTMANT
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-03-13 14:29:56КАРОЛ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
KAROL INVESTMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ХРИСТО БОТЕВ 57
2008-03-13 14:29:56КАРОЛ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
KAROL INVESTMANT EAD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАЦИИ И АНАЛИЗИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИМ, АКЦИОНЕРНАТА ИМ СТРУКТУРА, ПАЗАРНАТА ИМ СТРАТЕГИЯ; КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНИЯ И СЛИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-03-13 14:29:56СТАНИМИР МАРИНОВ КАРОЛЕВ
STANIMIR MARINOV KAROLEV
Representative
2008-03-13 14:29:56ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ
VENTSESLAV STOYANOV PETROV
Representative
2008-03-13 14:29:56КАЛИН КРАСИМИРОВ МЕТОДИЕВ
KALIN KRASIMIROV METODIEV
Director
2008-03-13 14:29:56СТАНИМИР МАРИНОВ КАРОЛЕВ
STANIMIR MARINOV KAROLEV
Director
2008-03-13 14:29:56ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ПЕТРОВ
VENTSESLAV STOYANOV PETROV
Director
2008-03-13 14:29:56КАРОЛ ФИНАНС ЕООД
KAROL FINANS EOOD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КАРОЛ ИНВЕСТМЪНТ KAROL INVESTMANT (ЕИК: 200096091)
Check other registries about the company КАРОЛ ИНВЕСТМЪНТ KAROL INVESTMANT (ID: 200096091)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More