Събития с лица свързани с компанията ИНТЕРЛЕНД БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 200097599)
Events with persons connected to the company INTERLEND BALGARIYA (ID: 200097599)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200097599)
Към 2020-02-19 10:19:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:19:46 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-11-19 16:23:23ДИЛЯНА МАРТИНОВА БОРИСОВА
DILYANA MARTINOVA BORISOVA
Director
2008-07-15 18:46:23ИНТЕРЛЕНД БЪЛГАРИЯ АД
INTERLEND BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изгрев ул.Ф. Ж. Кюри 2
2008-07-15 18:46:23КАТЯ АРГИРОВА КОСТОВА
KATYA ARGIROVA KOSTOVA
Representative
2008-07-15 18:46:23КАТЯ АРГИРОВА КОСТОВА
KATYA ARGIROVA KOSTOVA
Director
2008-03-17 10:17:55ИНТЕРЛЕНД БЪЛГАРИЯ
INTERLEND BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-17 10:17:55ИНТЕРЛЕНД БЪЛГАРИЯ АД
INTERLEND BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София Изгрев ул.Ф. Ж. Кюри 2
2008-03-17 10:17:55ИНТЕРЛЕНД БЪЛГАРИЯ АД
INTERLEND BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДЕНЕ И ЕКПЛОАТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, КАТО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ, ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН.
2008-03-17 10:17:55ГАЛИНА АТАНАСОВА АНГЕЛСКА
GALINA ATANASOVA ANGELSKA
Representative
2008-03-17 10:17:55КРАСИМИР ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
KRASIMIR IVANOV APOSTOLOV
Director
2008-03-17 10:17:55ГАЛИНА АТАНАСОВА АНГЕЛСКА
GALINA ATANASOVA ANGELSKA
Director
2008-03-17 10:17:55ДИЛЯНА МАРТИНОВА БОРИСОВА
DILYANA MARTINOVA BORISOVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ИНТЕРЛЕНД БЪЛГАРИЯ INTERLEND BALGARIYA (ЕИК: 200097599)
Check other registries about the company ИНТЕРЛЕНД БЪЛГАРИЯ INTERLEND BALGARIYA (ID: 200097599)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More