Събития с лица свързани с компанията МЕРИЯН - МСС (ЕИК: 200098936)
Events with persons connected to the company MERIYAN - MSS (ID: 200098936)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200098936)
Към 2020-02-18 18:15:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:15:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 376 255,60 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-02 14:04:37Бисер Красимиров Узунов
Biser Krasimirov Uzunov
БЪЛГАРИЯPartner
2017-12-02 14:04:37Анелия Бисерова Узунова
Aneliya Biserova Uzunova
БЪЛГАРИЯPartner
2017-12-02 14:04:37Анелия Бисерова Узунова
Aneliya Biserova Uzunova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1150 Sell to: Бисер Красимиров Узунов
2017-12-02 14:04:37Бисер Красимиров Узунов
Biser Krasimirov Uzunov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1150 Buy from: Анелия Бисерова Узунова
2016-05-27 11:59:45МЕРИЯН - МСС ООД
MERIYAN - MSS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Копривлен 2921 местност Еловицата
2016-05-27 11:59:45МЕРИЯН - МСС ООД
MERIYAN - MSS OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ с. Дъбница 2940 ул. Първа 1
2016-05-27 11:59:45БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
BISER KRASIMIROV UZUNOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-05-27 11:59:45АНЕЛИЯ БИСЕРОВА УЗУНОВА
ANELIYA BISEROVA UZUNOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-05-27 11:59:45МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАМОВА
MARIYA STEFANOVA STAMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
2016-05-27 11:59:45БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
BISER KRASIMIROV UZUNOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАМОВА
2015-10-27 16:27:38МЕРИЯН - МСС
MERIYAN - MSS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2015-10-27 16:27:38МЕРИЯН - МСС ООД
MERIYAN - MSS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Копривлен 2921 ул.ДРАМА 76
2015-10-27 16:27:38БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
BISER KRASIMIROV UZUNOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-10-27 16:27:38МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАМОВА
MARIYA STEFANOVA STAMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-10-27 16:27:38БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
BISER KRASIMIROV UZUNOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-10-27 16:27:38АНЕЛИЯ БИСЕРОВА УЗУНОВА
ANELIYA BISEROVA UZUNOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-10-27 16:27:38МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАМОВА
MARIYA STEFANOVA STAMOVA
SoleCapitalOwner
2015-10-27 16:27:38МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАМОВА
MARIYA STEFANOVA STAMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2300 Sell to: БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
2015-10-27 16:27:38БИСЕР КРАСИМИРОВ УЗУНОВ
BISER KRASIMIROV UZUNOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2300 Buy from: МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАМОВА
2015-10-27 16:27:38МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАМОВА
MARIYA STEFANOVA STAMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Sell to: АНЕЛИЯ БИСЕРОВА УЗУНОВА
2015-10-27 16:27:38АНЕЛИЯ БИСЕРОВА УЗУНОВА
ANELIYA BISEROVA UZUNOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Buy from: МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАМОВА
2008-03-13 16:18:42МЕРИЯН - МСС
MERIYAN - MSS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-13 16:18:42МЕРИЯН - МСС ЕООД
MERIYAN - MSS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Копривлен 2921 ул.ДРАМА 76
2008-03-13 16:18:42МЕРИЯН - МСС ЕООД
MERIYAN - MSS EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO;РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОРТНИ И ФИТНЕС ЗАЛИ,КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ,TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ УСЛУГИ,РЕСТОРАНТЬОРСТВО;ВНОС ИЗНОС НА СТОКИ, ДОБИВ/СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ/И ПРОДАЖБА НА СТРОИТЕЛНИ,ИНЕРТНИ И СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ,СТРОИТЕЛСТВО,ПРОЕКТИРАНЕ,РЕМОНТ,МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА,ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ /ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ/, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ, С ЦЕЛ ПОЛЗВАНЕ; ПРОДАЖБА,ЛИЗИНГ,ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ,ЗАМЯНА И ЛИЗИНГ,КАКТО И ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА СДЕЛКИ.
2008-03-13 16:18:42МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАМОВА
MARIYA STEFANOVA STAMOVA
Manager
2008-03-13 16:18:42МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАМОВА
MARIYA STEFANOVA STAMOVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МЕРИЯН - МСС MERIYAN - MSS (ЕИК: 200098936)
Check other registries about the company МЕРИЯН - МСС MERIYAN - MSS (ID: 200098936)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More