Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РИВЪР СТИКС КЕПИТЪЛ (ЕИК: 200102167)
Events with persons connected to the company RIVAR STIKS KEPITAL (ID: 200102167)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200102167)
Към 2019-12-12 20:52:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 20:52:32 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-18 15:19:50РИВЪР СТИКС КЕПИТЪЛ
RIVAR STIKS KEPITAL
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2017-08-18 15:19:50СЛАВЧО ПЕТРОВ ПАРУШЕВ
SLAVCHO PETROV PARUSHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-08-18 15:19:50ЕЛВИН ВЕХИП ГУРИ
ELVIN VEHIP GURI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-03-20 16:59:56РИВЪР СТИКС КЕПИТЪЛ
RIVAR STIKS KEPITAL
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-20 16:59:56РИВЪР СТИКС КЕПИТЪЛ АД
RIVAR STIKS KEPITAL AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 10
2008-03-20 16:59:56РИВЪР СТИКС КЕПИТЪЛ АД
RIVAR STIKS KEPITAL AD
SubjectOfActivity
ДРУЖЕСТВО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ВСЯКАКЪВ ВИД ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, ЗА КОИТО СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, ЗАКОНА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО, КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ.
2008-03-20 16:59:56ЕЛВИН ВЕХИП ГУРИ
ELVIN VEHIP GURI
Representative
2008-03-20 16:59:56ЕЛВИН ВЕХИП ГУРИ
ELVIN VEHIP GURI
Director
2008-03-20 16:59:56МАРИУС АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ
MARIUS ANGELOV VELICHKOV
Director
2008-03-20 16:59:56СТЕФАН ЖЕЧЕВ КЮЧУКОВ
STEFAN ZHECHEV KYUCHUKOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата РИВЪР СТИКС КЕПИТЪЛ RIVAR STIKS KEPITAL (ЕИК: 200102167)
Check other registries about the company РИВЪР СТИКС КЕПИТЪЛ RIVAR STIKS KEPITAL (ID: 200102167)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate