Събития с лица свързани с компанията ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ (ЕИК: 200103397)
Events with persons connected to the company ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA PRAYM HELT (ID: 200103397)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200103397)
Към 2020-02-18 19:58:28 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:58:28 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 4 обществени поръчки за 3 062 330,88 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-07-29 17:06:34Цветомира Маринова Карапчанска
TSvetomira Marinova Karapchanska
Procurator
2016-07-29 17:06:34ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
FI HELT ZASTRAHOVANE AD
Procurators
2013-06-24 18:12:19ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
FI HELT ZASTRAHOVANE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Проф. Александър Фол 2 Б
2013-06-24 18:12:19ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
FI HELT ZASTRAHOVANE AD
SubjectOfActivity
Предметът на дейност на Дружеството е извършване на застрахователна дейност. Дружеството извършва следните видове застраховки, съгласно Приложение 1, раздел ІІ от Кодекса за застраховане: застраховка „Заболяване” и застраховка „Злополука. Не се допуска извършването на друга търговска дейност от Дружеството.
2013-06-24 18:12:19НИКОЛА ХРИСТОВ БАКАЛОВ
NIKOLA HRISTOV BAKALOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-06-24 18:12:19НИКОЛА ХРИСТОВ БАКАЛОВ
NIKOLA HRISTOV BAKALOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-20 18:29:42НЕЛИ ПЕТКОВА НЕШЕВА
NELI PETKOVA NESHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-06-20 18:29:42НЕЛИ ПЕТКОВА НЕШЕВА
NELI PETKOVA NESHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-07 23:34:18СВЕТОЗАР ВЕСКОВ АЙЛАДЪНОВ
SVETOZAR VESKOV AYLADANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-10-07 23:34:18СВЕТОЗАР ВЕСКОВ АЙЛАДЪНОВ
SVETOZAR VESKOV AYLADANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-28 08:31:56Чавдар Георгиев Златев
CHavdar Georgiev Zlatev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-05 15:26:52ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ФИ ХЕЛТ АД
ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA FI HELT AD
SubjectOfActivity
Дейност по доброволно здравно осигуряване, както и управление на активите на Дружеството, включително, но не само: придобиване, управление и продажба на участия в други търговски дружества, придобиване и продажба на права върху интелектуална собственост, неджижими имоти и др.
2010-10-05 15:26:52ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ
EVGENI KRASTEV LUKANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-05 15:26:52ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ
YORDAN VELICHKOV SKORCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-05 15:26:52ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ
EVGENI KRASTEV LUKANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-26 18:00:46ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ АД
ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA PRAYM HELT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗГРЕВ Ф.Ж.КЮРИ 16
2008-03-24 09:43:41ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ
ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA PRAYM HELT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-24 09:43:41ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ АД
ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA PRAYM HELT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ИЗГРЕВ Ф.Ж.КЮРИ 16
2008-03-24 09:43:41ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ АД
ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA PRAYM HELT AD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОСРЕДСВОМ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ ПО ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В СЛЕДНИТЕ ПАКЕТИ ОТ ДЕЙНОСТИ ЗА:ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ; ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ; БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ; УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С БИТОВИ И ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ.
2008-03-24 09:43:41СПАС НИКОЛОВ СПАСКОВ
SPAS NIKOLOV SPASKOV
Representative
2008-03-24 09:43:41ДОРА НИКОЛАЕВА ПРАМАТАРОВА
DORA NIKOLAEVA PRAMATAROVA
Director
2008-03-24 09:43:41СПАС НИКОЛОВ СПАСКОВ
SPAS NIKOLOV SPASKOV
Director
2008-03-24 09:43:41ГАЛИНА АТАНАСОВА АНГЕЛСКА
GALINA ATANASOVA ANGELSKA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA PRAYM HELT (ЕИК: 200103397)
Check other registries about the company ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA PRAYM HELT (ID: 200103397)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More