Събития с лица свързани с компанията ИВИАНИ - АТАНАСКА НЕНОВА (ЕИК: 200111275)
Events with persons connected to the company IVIANI - ATANASKA NENOVA (ID: 200111275)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200111275)
Към 2020-02-18 15:11:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:11:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-03-20 11:45:07ИВИАНИ - АТАНАСКА НЕНОВА
IVIANI - ATANASKA NENOVA
LegalForm
Едноличен търговец
2008-03-20 11:45:07ИВИАНИ - АТАНАСКА НЕНОВА ЕТ
IVIANI - ATANASKA NENOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-03-20 11:45:07ИВИАНИ - АТАНАСКА НЕНОВА ЕТ
IVIANI - ATANASKA NENOVA ET
SubjectOfActivity
ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ.
2008-03-20 11:45:07АТАНАСКА ГРОЗДЕВА НЕНОВА
ATANASKA GROZDEVA NENOVA
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ИВИАНИ - АТАНАСКА НЕНОВА IVIANI - ATANASKA NENOVA (ЕИК: 200111275)
Check other registries about the company ИВИАНИ - АТАНАСКА НЕНОВА IVIANI - ATANASKA NENOVA (ID: 200111275)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More