Събития с лица свързани с компанията ХАРИЕМ - ТРЕЙД (ЕИК: 200128094)
Events with persons connected to the company HARIEM - TREYD (ID: 200128094)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200128094)
Към 2020-02-18 19:37:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:37:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-06-25 16:53:24ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ
ENERGO-PRO PRODAZHBI
Distraints
2014-06-19 13:39:37МЕХМЕД ИСМАИЛ САБРИ
MEHMED ISMAIL SABRI
Description406
2013-03-19 10:16:16ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
PROKREDIT BANK BALGARIYA AD
Distraints
2013-03-19 09:55:18ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
PROKREDIT BANK BALGARIYA AD
Distraints
2013-03-13 09:55:21ЕЛИ ЧАВДАРОВА ИВАНОВА
ELI CHAVDAROVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-03-13 09:49:33МЕХМЕД ИСМАИЛ САБРИ
MEHMED ISMAIL SABRI
БЪЛГАРИЯDescription406
2008-09-01 14:42:23ЕТ ИСМАИЛ ИСМАИЛ - ХАРИ-85
ET ISMAIL ISMAIL - HARI-85
TransferringEnterprise
2008-09-01 14:42:23ХАРИЕМ - ТРЕЙД ООД
HARIEM - TREYD OOD
AcquisitionEnterprise
2008-03-28 13:23:26ХАРИЕМ - ТРЕЙД
HARIEM - TREYD
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-28 13:23:26ХАРИЕМ - ТРЕЙД ООД
HARIEM - TREYD OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Провадия 9200 ул.Стефан Боранов 2
2008-03-28 13:23:26ХАРИЕМ - ТРЕЙД ООД
HARIEM - TREYD OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-03-28 13:23:26ЕЛИ ЧАВДАРОВА ИВАНОВА
ELI CHAVDAROVA IVANOVA
Manager
2008-03-28 13:23:26ЕЛИ ЧАВДАРОВА ИВАНОВА
ELI CHAVDAROVA IVANOVA
Partner
2008-03-28 13:23:26МЕХМЕД ИСМАИЛ САБРИ
MEHMED ISMAIL SABRI
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ХАРИЕМ - ТРЕЙД HARIEM - TREYD (ЕИК: 200128094)
Check other registries about the company ХАРИЕМ - ТРЕЙД HARIEM - TREYD (ID: 200128094)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More