Събития с лица свързани с компанията Аква Вива (ЕИК: 200133458)
Events with persons connected to the company Akva Viva (ID: 200133458)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200133458)
Към 2020-01-26 11:02:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:02:07 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 2 769 365,04 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-07-01 14:58:55Аква Вива АД
Akva Viva AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. Цариградско шосе 48-50
2015-07-01 14:58:55ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ЦОНКОВ
PLAMEN YORDANOV TSONKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-07-01 14:58:55АНТОНИЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА
ANTONIYA PETKOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-01 14:58:55ВЛАДИСЛАВ РОСТИСЛАВОВ ЛАЗОВ
VLADISLAV ROSTISLAVOV LAZOV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-01 14:58:55ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ЦОНКОВ
PLAMEN YORDANOV TSONKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-08 13:37:59Аква Вива АД
Akva Viva AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 20
2010-10-07 16:26:38Аква Вива АД
Akva Viva AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул.ДРАГАН ЦАНКОВ 12-16
2010-10-07 16:26:38Антония Петкова Иванова
Antoniya Petkova Ivanova
БЪЛГАРИЯDirector
2009-01-10 10:07:57Аква Вива АД
Akva Viva AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул.ДРАГАН ЦАНКОВ 12-16
2009-01-10 10:07:57ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ЦОНКОВ
PLAMEN YORDANOV TSONKOV
Representative
2009-01-10 10:07:57ВЛАДИСЛАВ РОСТИСЛАВОВ ЛАЗОВ
VLADISLAV ROSTISLAVOV LAZOV
Director
2009-01-10 10:07:57ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА
VIKTORIYA PETKOVA PETKOVA
Director
2009-01-10 10:07:57ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ЦОНКОВ
PLAMEN YORDANOV TSONKOV
Director
2008-05-26 17:23:13Аква Вива
Akva Viva
LegalForm
Акционерно дружество
2008-05-26 17:23:13Аква Вива АД
Akva Viva AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 26
2008-05-26 17:23:13Аква Вива АД
Akva Viva AD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ОБЛАСТТА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ И ПРОДАЖБА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ И ПРОДАЖБА НА ВОДОЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЕЦ; РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ПОЧВИ; ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ И УТАЙКИ; ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С АВТОРСКИ ПРАВА, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ-ХАУ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ДЕЙСТВАЩОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ДОПУСКА.
2008-05-26 17:23:13МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ТОТЕВА-ВЕЛКОВА
MAGDALENA IVANOVA TOTEVA-VELKOVA
Representative
2008-05-26 17:23:13ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА
VIKTORIYA PETKOVA PETKOVA
Director
2008-05-26 17:23:13МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ТОТЕВА-ВЕЛКОВА
MAGDALENA IVANOVA TOTEVA-VELKOVA
Director
2008-05-26 17:23:13ИВАН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
IVAN EMILOV GEORGIEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата Аква Вива Akva Viva (ЕИК: 200133458)
Check other registries about the company Аква Вива Akva Viva (ID: 200133458)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More