Събития с лица свързани с компанията Eйч Ес Би Ви (ЕИК: 200142489)
Events with persons connected to the company Eych Es Bi Vi (ID: 200142489)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200142489)
Към 2020-01-24 23:33:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 23:33:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-10-29 10:12:53Eйч Ес Би Ви
Eych Es Bi Vi
TransformingCompany
2014-10-29 10:12:53БИОТИМ СОФТУЕР
BIOTIM SOFTUER
Successor703
2014-08-18 16:04:43Eйч Ес Би Ви
Eych Es Bi Vi
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2014-08-18 16:04:43Ваня Иванова Асенова
Vanya Ivanova Asenova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-08-18 16:04:43Пламен Рувимов Топалов
Plamen Ruvimov Topalov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-18 16:04:43Теодор Иванов Захов
Teodor Ivanov Zahov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-18 16:04:43Ваня Иванова Асенова
Vanya Ivanova Asenova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-18 16:04:43БИОТИМ СОФТУЕР
BIOTIM SOFTUER
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-05-26 08:07:02ТЕЛЕРИК
TELERIK
TransformingCompany
2008-05-09 13:37:01ТЕЛЕРИК АД
TELERIK AD
TransformingCompany
2008-05-09 13:37:01Eйч Ес Би Ви
Eych Es Bi Vi
Successor703
2008-05-09 13:37:01Eйч Ес Би Ви
Eych Es Bi Vi
LegalForm
Акционерно дружество
2008-05-09 13:37:01Eйч Ес Би Ви АД
Eych Es Bi Vi AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1718 Младост 1А бул. Александър Малинов 33
2008-05-09 13:37:01Eйч Ес Би Ви АД
Eych Es Bi Vi AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПОДДРЪЖКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
2008-05-09 13:37:01ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ
VASIL ALEKSANDROV TERZIEV
Representative
2008-05-09 13:37:01СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
SVETOZAR GEORGIEV GEORGIEV
Representative
2008-05-09 13:37:01ХРИСТО ПЕТРОВ КОСЕВ
HRISTO PETROV KOSEV
Director
2008-05-09 13:37:01СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
SVETOZAR GEORGIEV GEORGIEV
Director
2008-05-09 13:37:01БОЙКО ЙОРДАНОВ ЯРЪМОВ
BOYKO YORDANOV YARAMOV
Director
2008-05-09 13:37:01АТАНАС ПЛАМЕНОВ КОРЧЕВ
ATANAS PLAMENOV KORCHEV
Director
2008-05-09 13:37:01ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ
VASIL ALEKSANDROV TERZIEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата Eйч Ес Би Ви Eych Es Bi Vi (ЕИК: 200142489)
Check other registries about the company Eйч Ес Би Ви Eych Es Bi Vi (ID: 200142489)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More