Събития с лица свързани с компанията САБА-СНЕЖАНКА КРЪСТЕВА (ЕИК: 200161436)
Events with persons connected to the company SABA-SNEZHANKA KRASTEVA (ID: 200161436)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200161436)
Към 2020-01-22 19:56:57 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-22 19:56:57 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-04-17 11:13:53САБА-СНЕЖАНКА КРЪСТЕВА
SABA-SNEZHANKA KRASTEVA
LegalForm
Едноличен търговец
2008-04-17 11:13:53САБА-СНЕЖАНКА КРЪСТЕВА ЕТ
SABA-SNEZHANKA KRASTEVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-04-17 11:13:53САБА-СНЕЖАНКА КРЪСТЕВА ЕТ
SABA-SNEZHANKA KRASTEVA ET
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СХРАНИТЕЛНИ СТОКИ - ХЛЯБ, МЕСО, РИБА, МЕД И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ;СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, НАПИТКИ - АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ, КАФЕИ ЦИГАРИ, ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ МАГАЗИНИ И ЗАВЕДЕНИЯ;РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ПРИГОТВЯНЕ, КОНСУМАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА ГОТОВИ И ПОЛУГОТОВИ КУЛИНАРНИИЗДЕЛИЯ; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ОБОРУДВАНЕИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СДЕЛКИ С ТЯХ; ПРОИЗВОДСТВЕНА ИРЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА (РАСТИТЕЛНА ИЖИВОТИНСКА) ПРОДУКЦИЯ И ИЗДЕЛИЯТА ОТ НЕЯ; НА БИТОВА ТЕХНИКА,СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА С РАЗКРИВАНЕ НАПРЕДПРИЯТИЯ, АТЕЛИЕТА И СЕРВИЗ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2008-04-17 11:13:53СНЕЖАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
SNEZHANKA IVANOVA KRASTEVA
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата САБА-СНЕЖАНКА КРЪСТЕВА SABA-SNEZHANKA KRASTEVA (ЕИК: 200161436)
Check other registries about the company САБА-СНЕЖАНКА КРЪСТЕВА SABA-SNEZHANKA KRASTEVA (ID: 200161436)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More