Събития с лица свързани с компанията МИЛЕНИУМ 84 - ИВАН ИВАНОВ (ЕИК: 200202961)
Events with persons connected to the company MILENIUM 84 - IVAN IVANOV (ID: 200202961)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200202961)
Към 2020-01-21 13:41:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-21 13:41:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-05-20 09:47:23МИЛЕНИУМ 84 - ИВАН ИВАНОВ
MILENIUM 84 - IVAN IVANOV
LegalForm
Едноличен търговец
2008-05-20 09:47:23МИЛЕНИУМ 84 - ИВАН ИВАНОВ ЕТ
MILENIUM 84 - IVAN IVANOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-05-20 09:47:23МИЛЕНИУМ 84 - ИВАН ИВАНОВ ЕТ
MILENIUM 84 - IVAN IVANOV ET
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи, с цел да бъдат препродадени в първоначален или преработен вид, продажба и монтаж на авточасти, аксесоари и консумативи за автомобили, внос и износ на стоки, бартерни сделки в страната и чужбина, реекспорт и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, като предприятие, рекламна дейност, ресторантьорство и хотелиерство / извън сл. на чл. 2, ал. З от ТЗ/, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, строително монтажна и ремонтно монтажна дейност, организиран туризъм, складови сделки, всички цейности като предприятие по смисъла на чл. 1 ал. З от ТЗ.
2008-05-20 09:47:23ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVAN DIMITROV IVANOV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата МИЛЕНИУМ 84 - ИВАН ИВАНОВ MILENIUM 84 - IVAN IVANOV (ЕИК: 200202961)
Check other registries about the company МИЛЕНИУМ 84 - ИВАН ИВАНОВ MILENIUM 84 - IVAN IVANOV (ID: 200202961)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More