Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ДЕВИТА ФЛОР (ЕИК: 200204567)
Events with persons connected to the company DEVITA FLOR (ID: 200204567)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200204567)
Към 2019-12-15 20:28:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-15 20:28:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-07-13 13:57:51ВАСИЛ БОРИСОВ МАЛИНОВ
VASIL BORISOV MALINOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-03-22 10:43:26ЕЛВАНА ТРЕЙДИНГ ЛТД рег. No 081402
ELVANA TREYDING LTD reg. No 081402
СЕЙШЕЛИSoleCapitalOwner
2012-03-22 10:43:26ПЛАМЕН ИВАНОВ РАДОМИРСКИ
PLAMEN IVANOV RADOMIRSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ЕЛВАНА ТРЕЙДИНГ ЛТД рег. No 081402
2010-09-08 11:45:21ДЕВИТА ФЛОР ЕООД
DEVITA FLOR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 20
2010-09-08 11:45:21ПЛАМЕН ИВАНОВ РАДОМИРСКИ
PLAMEN IVANOV RADOMIRSKI
БЪЛГАРИЯManager
2010-09-08 11:45:21ПЛАМЕН ИВАНОВ РАДОМИРСКИ
PLAMEN IVANOV RADOMIRSKI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-09-08 11:45:21РУМЕН ВИКТОРОВ ИЛИЕВ
RUMEN VIKTOROV ILIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ПЛАМЕН ИВАНОВ РАДОМИРСКИ
2010-09-08 11:45:21ПЛАМЕН ИВАНОВ РАДОМИРСКИ
PLAMEN IVANOV RADOMIRSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: РУМЕН ВИКТОРОВ ИЛИЕВ
2008-05-20 15:38:39ДЕВИТА ФЛОР
DEVITA FLOR
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-05-20 15:38:39ДЕВИТА ФЛОР ЕООД
DEVITA FLOR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 Дианабад 43 7
2008-05-20 15:38:39ДЕВИТА ФЛОР ЕООД
DEVITA FLOR EOOD
SubjectOfActivity
Организация и добив на дървесина, преработка и търговия на дървесина и остатъци от нея; производство на дървесен чипс; търговия с обла и преработена дървесина; управление на земи и гори от горския фонд и изработване на проекти, планове и програми за гори; извършване на лесокултурни дейности и производство на фиданки и създаване на горски култури; извършване на ловностопанска дейност; оценка на гори и земи от горския фонд; извършване на всички дейности в горския фонд, разрешени от закона и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2008-05-20 15:38:39РУМЕН ВИКТОРОВ ИЛИЕВ
RUMEN VIKTOROV ILIEV
Manager
2008-05-20 15:38:39РУМЕН ВИКТОРОВ ИЛИЕВ
RUMEN VIKTOROV ILIEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДЕВИТА ФЛОР DEVITA FLOR (ЕИК: 200204567)
Check other registries about the company ДЕВИТА ФЛОР DEVITA FLOR (ID: 200204567)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate