Събития с лица свързани с компанията ЕВРОФУД (ЕИК: 200209009)
Events with persons connected to the company EVROFUD (ID: 200209009)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200209009)
Към 2020-02-19 11:22:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:22:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-07 14:04:17БУЛАГРО
BULAGRO
Distraint
2017-12-07 14:04:17ЕВРОФУД ЕООД
EVROFUD EOOD
Distraints
2017-12-07 14:04:17Държавата
Darzhavata
Distraint
2017-12-07 14:04:17ЙОРДАН ПЕТРОВ КРЪЛЕВ
YORDAN PETROV KRALEV
БЪЛГАРИЯDescription406
2016-12-22 13:41:03ЕВРОФУД ЕООД
EVROFUD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Твърдица 8890 ул. Хан Крум 3
2016-12-22 13:41:03ЕВРОФУД ЕООД
EVROFUD EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Твърдица 8890 ул. Хан Крум 3
2016-12-22 13:41:03ЕВРОФУД ЕООД
EVROFUD EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, проработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Транспортна дейност в страната и чужбина; Търговско представителство и посредничество; Финансови консултации и всички свързани с това дейности, водени по търговски начин; Вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки, които не са забранени от закона; Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни и други сделки водени по търговски начин и позволени от закона; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Строително-монтажна дейност, Сделки с интелектуална собственост; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; Складови сделки; Лизинг; Лицензионни сделки, както и всякакъв друг вид сделки които не са забранени от закона. Сделките ще се извършват в страната и чужбина.
2016-12-22 13:41:03ЙОРДАН ПЕТРОВ КРЪЛЕВ
YORDAN PETROV KRALEV
БЪЛГАРИЯManager
2016-12-22 13:41:03ЙОРДАН ПЕТРОВ КРЪЛЕВ
YORDAN PETROV KRALEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-12-22 13:41:03ПЕТЪР ЯНКОВ КРЪЛЕВ
PETAR YANKOV KRALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ЙОРДАН ПЕТРОВ КРЪЛЕВ
2016-12-22 13:41:03ЙОРДАН ПЕТРОВ КРЪЛЕВ
YORDAN PETROV KRALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ПЕТЪР ЯНКОВ КРЪЛЕВ
2012-11-01 16:31:27ЕВРОФУД
EVROFUD
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-11-01 16:31:27Петър Янков Крълев
Petar YAnkov Kralev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-11-01 16:31:27Павлин Петров Крълев
Pavlin Petrov Kralev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Петър Янков Крълев
2012-11-01 16:31:27Петър Янков Крълев
Petar YAnkov Kralev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Павлин Петров Крълев
2010-10-01 15:10:47ПАВЛИН ПЕТРОВ КРЪЛЕВ
PAVLIN PETROV KRALEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-01 15:10:47ПАВЛИН ПЕТРОВ КРЪЛЕВ
PAVLIN PETROV KRALEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-01 15:10:47ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
IVAN STOYANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ПАВЛИН ПЕТРОВ КРЪЛЕВ
2010-10-01 15:10:47ПАВЛИН ПЕТРОВ КРЪЛЕВ
PAVLIN PETROV KRALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
2009-06-27 10:23:36ПЕТЪР ЯНКОВ КРЪЛЕВ
PETAR YANKOV KRALEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-27 10:23:36ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
IVAN STOYANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-27 10:23:36ТОНА ЯНЕВА КЪНЕВА
TONA YANEVA KANEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Sell to: ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
2009-06-27 10:23:36ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
IVAN STOYANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Buy from: ТОНА ЯНЕВА КЪНЕВА
2009-06-27 10:23:36ТОНА ЯНЕВА КЪНЕВА
TONA YANEVA KANEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Sell to: ПЕТЪР ЯНКОВ КРЪЛЕВ
2009-06-27 10:23:36ПЕТЪР ЯНКОВ КРЪЛЕВ
PETAR YANKOV KRALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Buy from: ТОНА ЯНЕВА КЪНЕВА
2008-05-22 16:30:05ЕВРОФУД
EVROFUD
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-05-22 16:30:05ЕВРОФУД ООД
EVROFUD OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Иван Вазов 13
2008-05-22 16:30:05ЕВРОФУД ООД
EVROFUD OOD
SubjectOfActivity
1/ СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ЕКСПЛОАТИРАНЕ, 2/ ПОЛАГАНЕ НА СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ И ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ В ЖИЛИЩНИ И ГРАДИНСКИ ОБЕКТИ, 3/ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ИЛИ ИЗВЪН НЕЯ, 4/ ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, 5/ ТЪРГОВСКО ПРЕДСВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, 6/ КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ /БЕЗ ПОЩА/, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, 7/ ПРЕРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБАРАНЕНИ ОТ ЗАКОН ИЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД РАЗРЕШИТЕЛНО-ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ.
2008-05-22 16:30:05ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
IVAN STOYANOV STOYANOV
Manager
2008-05-22 16:30:05ПЕТЪР ЯНКОВ КРЪЛЕВ
PETAR YANKOV KRALEV
Manager
2008-05-22 16:30:05ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
IVAN STOYANOV STOYANOV
Partner
2008-05-22 16:30:05ТОНА ЯНЕВА КЪНЕВА
TONA YANEVA KANEVA
Partner
2008-05-22 16:30:05ПЕТЪР ЯНКОВ КРЪЛЕВ
PETAR YANKOV KRALEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРОФУД EVROFUD (ЕИК: 200209009)
Check other registries about the company ЕВРОФУД EVROFUD (ID: 200209009)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More