Събития с лица свързани с компанията ЕЛМА - Г (ЕИК: 200223172)
Events with persons connected to the company ELMA - G (ID: 200223172)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200223172)
Към 2020-02-29 04:34:33 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 04:34:33 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 353 534,52 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-06-03 09:13:37ЕЛМА - Г
ELMA - G
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-03 09:13:37ЕЛМА - Г ООД
ELMA - G OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул.АТАНАС СВЕЩАРОВ 5
2008-06-03 09:13:37ЕЛМА - Г ООД
ELMA - G OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРОДАДАТ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАФЕТЕРИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ ЗА БИТА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ПРЕВОДИ, ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТКА, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, АВТОТРАНСПОРТ И ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ.
2008-06-03 09:13:37ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ГЪЛЪБОВА
ELENA KOSTADINOVA GALABOVA
Manager
2008-06-03 09:13:37МАРИЯ ВАСКОВА ГЪЛЪБОВА
MARIYA VASKOVA GALABOVA
Manager
2008-06-03 09:13:37ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ГЪЛЪБОВА
ELENA KOSTADINOVA GALABOVA
Partner
2008-06-03 09:13:37МАРИЯ ВАСКОВА ГЪЛЪБОВА
MARIYA VASKOVA GALABOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕЛМА - Г ELMA - G (ЕИК: 200223172)
Check other registries about the company ЕЛМА - Г ELMA - G (ID: 200223172)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More