Събития с лица свързани с компанията АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 200235406)
Events with persons connected to the company ASTRA ASET MENIDZHMANT (ID: 200235406)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200235406)
Към 2020-01-17 15:35:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 15:35:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-02 16:41:07ИВО СТОЯНОВ БЛАГОЕВ
IVO STOYANOV BLAGOEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-07-02 16:41:07МИЛЕНА БОРИСОВА ДУЧЕВА
MILENA BORISOVA DUCHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-07-02 16:41:07ИВАН АТАНАСОВ МАНОЛОВ
IVAN ATANASOV MANOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-07-02 16:41:07ИВАН АТАНАСОВ МАНОЛОВ
IVAN ATANASOV MANOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-07-02 16:41:07МИЛЕНА БОРИСОВА ДУЧЕВА
MILENA BORISOVA DUCHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2017-07-02 16:41:07ИВО СТОЯНОВ БЛАГОЕВ
IVO STOYANOV BLAGOEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-21 15:21:18Галя Петкова Стефанова
Galya Petkova Stefanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-02-21 15:21:18Галя Петкова Стефанова
Galya Petkova Stefanova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-03 19:44:18Сава Василев Савов
Sava Vasilev Savov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-03 19:44:18Денка Николова Асенова
Denka Nikolova Asenova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-03 19:44:18Сава Василев Савов
Sava Vasilev Savov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-03 19:44:18Денка Николова Асенова
Denka Nikolova Asenova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-01 16:53:16Стоян Тодоров Тошев
Stoyan Todorov Toshev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-01 16:53:16Светослав Спасов Велинов
Svetoslav Spasov Velinov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-01 16:53:16Надежда Драгова Тишева
Nadezhda Dragova Tisheva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-01 16:53:16Светослав Спасов Велинов
Svetoslav Spasov Velinov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-01 16:53:16Надежда Драгова Тишева
Nadezhda Dragova Tisheva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-01 16:53:16Стоян Тодоров Тошев
Stoyan Todorov Toshev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-18 08:32:14Десислава Иванова Тошева
Desislava Ivanova Tosheva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-03-18 08:32:14Десислава Иванова Тошева
Desislava Ivanova Tosheva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-20 11:20:27Любомир Борисов Митов
Lyubomir Borisov Mitov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-20 11:20:27Любомир Борисов Митов
Lyubomir Borisov Mitov
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-28 14:55:52Ростислав Любомиров Банчев
Rostislav Lyubomirov Banchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-28 14:55:52Ростислав Любомиров Банчев
Rostislav Lyubomirov Banchev
БЪЛГАРИЯDirector
2008-06-24 11:41:00АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
ASTRA ASET MENIDZHMANT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-06-24 11:41:00АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ASTRA ASET MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. СРЕДНА ГОРА 49
2008-06-24 11:41:00АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ASTRA ASET MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ; АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНИЯ НА КЛИЕНТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.
2008-06-24 11:41:00ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
DESISLAVA IVANOVA YORDANOVA
Representative
2008-06-24 11:41:00ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ЦОНЕВА
VALENTINA NIKOLOVA TSONEVA
Representative
2008-06-24 11:41:00ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
DESISLAVA IVANOVA YORDANOVA
Director
2008-06-24 11:41:00ИВАН ЛЮБОМИРОВ МАРКОВ
IVAN LYUBOMIROV MARKOV
Director
2008-06-24 11:41:00ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ЦОНЕВА
VALENTINA NIKOLOVA TSONEVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ASTRA ASET MENIDZHMANT (ЕИК: 200235406)
Check other registries about the company АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ASTRA ASET MENIDZHMANT (ID: 200235406)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More