Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ХИДРОСТРОЙ БИЛД - ВАРНА (ЕИК: 200242685)
Events with persons connected to the company HIDROSTROY BILD - VARNA (ID: 200242685)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200242685)
Към 2019-12-16 10:42:40 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-16 10:42:40 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-18 14:26:24МАЙ ХОУМ 1
MAY HOUM 1
DebtorOverSecureClaim
2017-12-18 14:26:24АСТОРИЯ БИЙЧ ООД
ASTORIYA BIYCH OOD
DebtorOverSecureClaims
2017-12-18 14:26:24АСТОРИЯ БИЙЧ
ASTORIYA BIYCH
DebtorOverSecureClaim
2017-12-18 14:26:24ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ
YUROBANK BALGARIYA
AtPawnCreditor
2017-12-18 14:26:24АСТОРИЯ БИЙЧ ООД
ASTORIYA BIYCH OOD
AtPawnCreditors
2017-08-28 16:55:06ВИКТОР ВЕЛИКОВ ЖЕЛЕВ
VIKTOR VELIKOV ZHELEV
БЪЛГАРИЯManager
2017-08-28 16:55:06НИНА БОЖИДАРОВА РАЙКОВА
NINA BOZHIDAROVA RAYKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2017-08-28 16:55:06ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
БЪЛГАРИЯPartner
2017-08-28 16:55:06МАВЕЛИ АД
MAVELI AD
БЪЛГАРИЯPartner
2017-08-28 16:55:06КСЕЛЕКС СОФИЯ ЕООД
KSELEKS SOFIYA EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
104370 Sell to: МАВЕЛИ АД
2017-08-28 16:55:06МАВЕЛИ АД
MAVELI AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
104370 Buy from: КСЕЛЕКС СОФИЯ ЕООД
2017-08-28 16:55:06КСЕЛЕКС СОФИЯ ЕООД
KSELEKS SOFIYA EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
104380 Sell to: ХИДРОСТРОЙ АД
2017-08-28 16:55:06ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
104380 Buy from: КСЕЛЕКС СОФИЯ ЕООД
2017-08-28 16:55:06ТОДОРКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
TODORKA DIMITROVA STEFANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
933120 Sell to: ХИДРОСТРОЙ АД
2017-08-28 16:55:06ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
933120 Buy from: ТОДОРКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
2017-08-28 16:55:06ТОДОРКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
TODORKA DIMITROVA STEFANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: НИНА БОЖИДАРОВА РАЙКОВА
2017-08-28 16:55:06НИНА БОЖИДАРОВА РАЙКОВА
NINA BOZHIDAROVA RAYKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ТОДОРКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
2017-08-28 16:55:06ТОДОРКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
TODORKA DIMITROVA STEFANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
933130 Sell to: МАВЕЛИ АД
2017-08-28 16:55:06МАВЕЛИ АД
MAVELI AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
933130 Buy from: ТОДОРКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
2016-08-01 18:04:58ТОДОРКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
TODORKA DIMITROVA STEFANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-08-01 18:04:58КЛУБ М
KLUB M
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1871250 Sell to: ТОДОРКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
2016-08-01 18:04:58ТОДОРКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
TODORKA DIMITROVA STEFANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1871250 Buy from: КЛУБ М
2015-10-19 15:53:20КЛУБ М ЕООД
KLUB M EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2015-10-19 15:53:20КСЕЛЕКС СОФИЯ ЕООД
KSELEKS SOFIYA EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2015-10-19 15:53:20КСЕЛЕКС СОФИЯ ЕООД
KSELEKS SOFIYA EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
208750 Sell to: КЛУБ М ЕООД
2015-10-19 15:53:20КЛУБ М ЕООД
KLUB M EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
208750 Buy from: КСЕЛЕКС СОФИЯ ЕООД
2015-09-15 13:07:22КСЕЛЕКС СОФИЯ ЕООД
KSELEKS SOFIYA EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2015-09-15 13:07:22КЛУБ М
KLUB M
БЪЛГАРИЯPartner
2015-09-15 13:07:22НИНА БОЖИДАРОВА РАЙКОВА
NINA BOZHIDAROVA RAYKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-09-03 16:30:17НИНА БОЖИДАРОВА РАЙКОВА
NINA BOZHIDAROVA RAYKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-09-03 16:30:17НИНА БОЖИДАРОВА РАЙКОВА
NINA BOZHIDAROVA RAYKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
207000 Buy from: ФАРДИНИ КОРПОРЕЙШЪН
2014-10-10 12:35:41КСЕЛЕКС СОФИЯ ЕООД
KSELEKS SOFIYA EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-10-10 12:35:41ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
417500 Sell to: КСЕЛЕКС СОФИЯ ЕООД
2014-10-10 12:35:41КСЕЛЕКС СОФИЯ ЕООД
KSELEKS SOFIYA EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
417500 Buy from: ХИДРОСТРОЙ АД
2014-05-19 14:46:27РУМЕН КУЗМАНОВ ДАВИДОВ
RUMEN KUZMANOV DAVIDOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-05-19 14:46:27ВЕЛИСЛАВ ДИМОВ ИВАНОВ
VELISLAV DIMOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-05-19 14:46:27ХИДРОСТРОЙ
HIDROSTROY
БЪЛГАРИЯPartner
2014-05-19 14:46:27КЛУБ М
KLUB M
БЪЛГАРИЯPartner
2014-05-19 14:46:27ХИДРОСТРОЙ
HIDROSTROY
БЪЛГАРИЯShareTransfer
417500 Sell to: КЛУБ М
2014-05-19 14:46:27КЛУБ М
KLUB M
БЪЛГАРИЯShareTransfer
417500 Buy from: ХИДРОСТРОЙ
2011-11-09 15:13:17КЛУБ М
KLUB M
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-09 15:13:17ХИДРОСТРОЙ
HIDROSTROY
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-09 15:13:17ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1245000 Sell to: КЛУБ М ЕООД
2011-11-09 15:13:17КЛУБ М ЕООД
KLUB M EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1245000 Buy from: ХИДРОСТРОЙ АД
2011-09-13 13:57:31ФАРДИНИ КОРПОРЕЙШЪН
FARDINI KORPOREYSHAN
ПАНАМАPartner
2010-07-30 19:26:45АСТОРИЯ БИЙЧ
ASTORIYA BIYCH
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-07-30 19:26:45РЕЙХАН ФИКРИ ШЮКРИ
REYHAN FIKRI SHYUKRI
БЪЛГАРИЯManager
2010-07-30 19:26:45ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-30 19:26:45МЕЛИНТЕ ЛЛК
MELINTE LLK
САЩPartner
2010-07-30 19:26:45ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-07-30 19:26:45ХИДРОСТРОЙ
HIDROSTROY
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2070000 Sell to: МЕЛИНТЕ ЛЛК
2010-03-25 17:12:13АСТОРИЯ БИЙЧ ЕООД
ASTORIYA BIYCH EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИЗЪМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, САНИРАНЕ, РЕСТАВРАЦИЯ, РЕКОНСТРУИРАНЕ И РЕНОВАЦИЯ НА СГРАДИ С ПРОМИШЛЕНО, ТЪРГОВСКО, КОМУНАЛНО, БИТОВО И СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, МЕНАЖИРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ПОЛЗВАНЕТО НА СГРАДИ С ПРОМИШЛЕНО, ТЪРГОВСКО, КОМУНАЛНО, БИТОВО И СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ТОВА ЧИСЛО И НАЕМАНЕ ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТАКИВА ОБЕКТИ, ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА СВОЯ СМЕТКА ИЛИ В ПОЛЗА НА ТРЕТИ МЕСТНИ ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, САНИРАНЕ, РЕСТАВРАЦИЯ, РЕКОНСТРУИРАНЕ И РЕНОВАЦИЯ НА СГРАДИ С ПРОМИШЛЕНО, ТЪРГОВСКО, КОМУНАЛНО, БИТОВО И СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ТОВА ЧИСЛО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
2010-03-15 16:59:12АСТОРИЯ БИЙЧ ЕООД
ASTORIYA BIYCH EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 МЛАДОСТ ул. АН. САХАРОВ 1
2010-03-15 16:59:12ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ПЕЕВА
HRISTINA DIMITROVA PEEVA
БЪЛГАРИЯManager
2008-06-16 16:51:50ХИДРОСТРОЙ БИЛД - ВАРНА
HIDROSTROY BILD - VARNA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-06-16 16:51:50ХИДРОСТРОЙ БИЛД - ВАРНА ЕООД
HIDROSTROY BILD - VARNA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АН. САХАРОВ 1
2008-06-16 16:51:50ХИДРОСТРОЙ БИЛД - ВАРНА ЕООД
HIDROSTROY BILD - VARNA EOOD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, САНИРАНЕ, РЕСТАВРАЦИЯ, РЕКОНСТРУИРАНЕ И РЕНОВАЦИЯ НА СГРАДИ С ПРОМИШЛЕНО, ТЪРГОВСКО, КОМУНАЛНО, БИТОВО И СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, МЕНАЖИРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОЛЗВАНЕТО НА СГРАДИ С ПРОМИШЛЕНО, ТЪРГОВСКО, КОМУНАЛНО, БИТОВО И СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ТОВА ЧИСЛО И НАЕМАНЕ ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТАКИВА ОБЕКТИ, ТЪРГОВИЯ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА СВОЯ СМЕТКА ИЛИ В ПОЛЗА НА ТРЕТИ МЕСТНИ ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, САНИРАНЕ, РЕСТАВРАЦИЯ, РЕКОНСТРУИРАНЕ И РЕНОВАЦИЯ НА СГРАДИ С ПРОМИШЛЕНО ,ТЪРГОВСКО, КОМУНАЛНО, БИТОВО И СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ТОВА ЧИСЛО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
2008-06-16 16:51:50НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ
NIKOLAY KUPENOV PASHOV
Manager
2008-06-16 16:51:50ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ХИДРОСТРОЙ БИЛД - ВАРНА HIDROSTROY BILD - VARNA (ЕИК: 200242685)
Check other registries about the company ХИДРОСТРОЙ БИЛД - ВАРНА HIDROSTROY BILD - VARNA (ID: 200242685)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate