Събития с лица свързани с компанията КАДОБАК-3 (ЕИК: 200249975)
Events with persons connected to the company KADOBAK-3 (ID: 200249975)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200249975)
Към 2020-01-24 11:27:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 11:27:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-11 13:32:15ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ
ENERGO-PRO PRODAZHBI
Distraint
2016-11-11 13:32:15КАДОБАК-3 ЕООД
KADOBAK-3 EOOD
Distraints
2016-11-11 13:32:15КАТЯ ИВАНОВА БАКАЛОВА
KATYA IVANOVA BAKALOVA
Description406
2008-06-20 16:11:43КАДОБАК-3
KADOBAK-3
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-06-20 16:11:43КАДОБАК-3 ЕООД
KADOBAK-3 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 83
2008-06-20 16:11:43КАДОБАК-3 ЕООД
KADOBAK-3 EOOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА; ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ; ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.
2008-06-20 16:11:43КАТЯ ИВАНОВА БАКАЛОВА
KATYA IVANOVA BAKALOVA
Manager
2008-06-20 16:11:43КАТЯ ИВАНОВА БАКАЛОВА
KATYA IVANOVA BAKALOVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КАДОБАК-3 KADOBAK-3 (ЕИК: 200249975)
Check other registries about the company КАДОБАК-3 KADOBAK-3 (ID: 200249975)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More