Събития с лица свързани с компанията КАСА ГРАНДЕ СЕКЪНД (ЕИК: 200256852)
Events with persons connected to the company KASA GRANDE SEKAND (ID: 200256852)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200256852)
Към 2020-02-19 11:41:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:41:25 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-14 11:24:01ЩРАБАГ ЕАД
SHTRABAG EAD
Distraint
2017-06-14 11:24:01КАСА ГРАНДЕ СЕКЪНД ООД
KASA GRANDE SEKAND OOD
Distraints
2017-06-14 11:24:01КАЛИН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
KALIN ALEKSANDROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-12-20 13:14:32КАСА ГРАНДЕ СЕКЪНД ООД
KASA GRANDE SEKAND OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1235 ФОНДОВИ ЖИЛИЩА 206 В
2013-12-20 13:14:32КАЛИН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
KALIN ALEKSANDROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-20 13:14:32КАЛИН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
KALIN ALEKSANDROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-20 13:14:32АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL SIMEONOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: КАЛИН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
2013-12-20 13:14:32КАЛИН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
KALIN ALEKSANDROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
2013-07-30 21:09:20КАСА ГРАНДЕ СЕКЪНД
KASA GRANDE SEKAND
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-07-30 21:09:20КАСА ГРАНДЕ СЕКЪНД ООД
KASA GRANDE SEKAND OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 12 сграда 2
2013-07-30 21:09:20АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL SIMEONOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-07-30 21:09:20ЕЛИ ИВАНОВА ТАЧЕВА
ELI IVANOVA TACHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-07-30 21:09:20АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL SIMEONOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-07-30 21:09:20АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL SIMEONOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЕЛИ ИВАНОВА ТАЧЕВА
2013-07-30 21:09:20ЕЛИ ИВАНОВА ТАЧЕВА
ELI IVANOVA TACHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
2012-03-01 12:12:49КАСА ГРАНДЕ СЕКЪНД
KASA GRANDE SEKAND
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-03-01 12:12:49АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL SIMEONOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-04-14 09:43:46НЕДЕЛЯ НЕЙКОВА ИВАНОВА
NEDELYA NEYKOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-04-14 09:43:46НЕДЕЛЯ НЕЙКОВА ИВАНОВА
NEDELYA NEYKOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-14 09:43:46ГЕОРГИ ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
GEORGI DINEV ZHELEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: НЕДЕЛЯ НЕЙКОВА ИВАНОВА, 2500ЛВ
2009-04-14 09:43:46НЕДЕЛЯ НЕЙКОВА ИВАНОВА, 2500ЛВ
NEDELYA NEYKOVA IVANOVA, 2500LV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ГЕОРГИ ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
2008-06-28 17:47:05КАСА ГРАНДЕ СЕКЪНД
KASA GRANDE SEKAND
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-28 17:47:05КАСА ГРАНДЕ СЕКЪНД ООД
KASA GRANDE SEKAND OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. БЕЛМЕКЕН 27
2008-06-28 17:47:05КАСА ГРАНДЕ СЕКЪНД ООД
KASA GRANDE SEKAND OOD
SubjectOfActivity
строителна и инвестиционна дейност, вътрешна и външна търговия, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени със закон.
2008-06-28 17:47:05АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL SIMEONOV ANGELOV
Manager
2008-06-28 17:47:05ГЕОРГИ ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
GEORGI DINEV ZHELEV
Manager
2008-06-28 17:47:05ГЕОРГИ ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
GEORGI DINEV ZHELEV
Partner
2008-06-28 17:47:05АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL SIMEONOV ANGELOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата КАСА ГРАНДЕ СЕКЪНД KASA GRANDE SEKAND (ЕИК: 200256852)
Check other registries about the company КАСА ГРАНДЕ СЕКЪНД KASA GRANDE SEKAND (ID: 200256852)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More