Събития с лица свързани с компанията ПОЖАРНА СИГУРНОСТ (ЕИК: 200289133)
Events with persons connected to the company POZHARNA SIGURNOST (ID: 200289133)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200289133)
Към 2020-02-17 03:41:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:41:15 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 18 обществени поръчки за 6 704 184,06 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-07-30 11:01:35ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ЕООД
POZHARNA SIGURNOST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ОДРИН 124
2012-12-11 20:19:45ПОЖАРНА СИГУРНОСТ
POZHARNA SIGURNOST
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-12-11 20:19:45ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ЕООД
POZHARNA SIGURNOST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Промишлена зона Север ул. ОДРИН 124 _ _
2012-12-11 20:19:45ПАВЛИН МИХАЙЛОВ БОШНАКОВ
PAVLIN MIHAYLOV BOSHNAKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-12-11 20:19:45АНТОНИ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
ANTONI EMILOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Sell to: ПАВЛИН МИХАЙЛОВ БОШНАКОВ
2012-12-11 20:19:45ПАВЛИН МИХАЙЛОВ БОШНАКОВ
PAVLIN MIHAYLOV BOSHNAKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Buy from: АНТОНИ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
2010-02-05 10:20:02АНТОНИ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
ANTONI EMILOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-05 10:20:02ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ
PETAR TODOROV LEFTEROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Sell to: АНТОНИ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
2010-02-05 10:20:02АНТОНИ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
ANTONI EMILOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Buy from: ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ
2008-07-24 16:35:04ПОЖАРНА СИГУРНОСТ
POZHARNA SIGURNOST
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-07-24 16:35:04ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ООД
POZHARNA SIGURNOST OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 3 А
2008-07-24 16:35:04ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ООД
POZHARNA SIGURNOST OOD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА ПОЖАРНА ТЕХНИКА, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ, КОНСУЛТАЦИИ ПО ПОЖАРНА ОХРАНА И СИГУРНОСТ НА ОБЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯ, КАКТО И ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ПО ПРЕДВИДЕНИЯ В ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО РЕД.
2008-07-24 16:35:04ПАВЛИН МИХАЙЛОВ БОШНАКОВ
PAVLIN MIHAYLOV BOSHNAKOV
Manager
2008-07-24 16:35:04ПАВЛИН МИХАЙЛОВ БОШНАКОВ
PAVLIN MIHAYLOV BOSHNAKOV
Partner
2008-07-24 16:35:04ПЕТЪР ТОДОРОВ ЛЕФТЕРОВ
PETAR TODOROV LEFTEROV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ПОЖАРНА СИГУРНОСТ POZHARNA SIGURNOST (ЕИК: 200289133)
Check other registries about the company ПОЖАРНА СИГУРНОСТ POZHARNA SIGURNOST (ID: 200289133)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More