Събития с лица свързани с компанията АДВЪРТ БГ (ЕИК: 200290445)
Events with persons connected to the company ADVART BG (ID: 200290445)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200290445)
Към 2020-06-04 14:39:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 14:39:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-07-25 11:53:52АДВЪРТ БГ
ADVART BG
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-07-25 11:53:52АДВЪРТ БГ ООД
ADVART BG OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ОРФЕЙ 13 A
2008-07-25 11:53:52АДВЪРТ БГ ООД
ADVART BG OOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Внос, износ и реекспорт. Продажба на стоки от собствено производство. Търговско представителство и посредничество. Комисионни, спедиционни и превозни сделки. Складови сделки. Лицензионни сделки. Стоков контрол. Сделки с интелектуална собственост. Хотелиерски /извън чл. 2, т. 3 от ТЗ/, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги. Покупка, стоеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Предприятие за счетоводна дейност, консултанска дейност по изготвяне на проекти, изготвяне на проекти, програмни документи, стратегии и планове за развитие, изработване на бизнес планове, маркетингови и статистически проучвания, преводачески услуги. Предприятие за изработване и разпространение на рекламни материали, рекламна дейност по Интернет.
2008-07-25 11:53:52ВЕХБИ ЮКСЕЛ МАЛКОЧ
VEHBI YUKSEL MALKOCH
Manager
2008-07-25 11:53:52СТАНИМИР ИВАНОВ ЧЕРНЕВ
STANIMIR IVANOV CHERNEV
Manager
2008-07-25 11:53:52ТЕОДОР АЛЕКСАНДРОВ ГАНЕВ
TEODOR ALEKSANDROV GANEV
Manager
2008-07-25 11:53:52ВЕХБИ ЮКСЕЛ МАЛКОЧ
VEHBI YUKSEL MALKOCH
Partner
2008-07-25 11:53:52СТАНИМИР ИВАНОВ ЧЕРНЕВ
STANIMIR IVANOV CHERNEV
Partner
2008-07-25 11:53:52ТЕОДОР АЛЕКСАНДРОВ ГАНЕВ
TEODOR ALEKSANDROV GANEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АДВЪРТ БГ ADVART BG (ЕИК: 200290445)
Check other registries about the company АДВЪРТ БГ ADVART BG (ID: 200290445)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More