Събития с лица свързани с компанията Интеркарт Инвестмънтс (ЕИК: 200313972)
Events with persons connected to the company Interkart Investmants (ID: 200313972)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200313972)
Към 2020-01-18 01:27:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 01:27:50 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-09-28 14:05:07Мария Мариянова Вълева
Mariya Mariyanova Valeva
БЪЛГАРИЯLiquidator
2012-09-10 09:31:27Мария Мариянова Вълева
Mariya Mariyanova Valeva
БЪЛГАРИЯLiquidator
2009-12-09 11:07:14Христо Георгиев Георгиев
Hristo Georgiev Georgiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-09 11:07:14Христо Георгиев Георгиев
Hristo Georgiev Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2008-08-19 12:25:19Интеркарт Инвестмънтс
Interkart Investmants
LegalForm
Акционерно дружество
2008-08-19 12:25:19Интеркарт Инвестмънтс АД
Interkart Investmants AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 76А
2008-08-19 12:25:19Интеркарт Инвестмънтс АД
Interkart Investmants AD
SubjectOfActivity
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ (ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ОТВОРЕН ТИП И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ) И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ; АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ; УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНИЯ НА КЛИЕНТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСТНО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.
2008-08-19 12:25:19МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЧОМАКОВА
MIROSLAVA GEORGIEVA CHOMAKOVA
Representative
2008-08-19 12:25:19ЛЮБОМИЛА ДИМИТРОВА АНДОНОВА
LYUBOMILA DIMITROVA ANDONOVA
Representative
2008-08-19 12:25:19ХРИСТО ЯСЕНОВ МОСКОВ
HRISTO YASENOV MOSKOV
Director
2008-08-19 12:25:19МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЧОМАКОВА
MIROSLAVA GEORGIEVA CHOMAKOVA
Director
2008-08-19 12:25:19ЛЮБОМИЛА ДИМИТРОВА АНДОНОВА
LYUBOMILA DIMITROVA ANDONOVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата Интеркарт Инвестмънтс Interkart Investmants (ЕИК: 200313972)
Check other registries about the company Интеркарт Инвестмънтс Interkart Investmants (ID: 200313972)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More