Събития с лица свързани с компанията КИНГ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД (ЕИК: 200319402)
Events with persons connected to the company KING PROPARTIS LIMITED (ID: 200319402)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200319402)
Към 2020-01-22 04:36:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-22 04:36:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-05-14 17:41:03ЯСЕН АТАНАСОВ МАХЛЕЛИЕВ
YASEN ATANASOV MAHLELIEV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2008-08-09 08:27:24КИНГ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД
KING PROPARTIS LIMITED
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-09 08:27:24КИНГ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД ООД
KING PROPARTIS LIMITED OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ПОЗИТАНО 3
2008-08-09 08:27:24КИНГ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД ООД
KING PROPARTIS LIMITED OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОЕЖ И РЕМОНТ НА СГРАДИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ВНОС - ИЗНОС; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ХОТЕЛИЕРСТВО; КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ВКЮЧВА И ОСЪЩЕСТВЬВАНЕТО НА ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИОННИ РЕЖИМИ.
2008-08-09 08:27:24СТИВЪН КИНГ
STIVAN KING
Manager
2008-08-09 08:27:24САМАНТА ДЖЕЙН КИНГ
SAMANTA DZHEYN KING
Manager
2008-08-09 08:27:24СТИВЪН КИНГ
STIVAN KING
Partner
2008-08-09 08:27:24САМАНТА ДЖЕЙН КИНГ
SAMANTA DZHEYN KING
Partner

Проверки в други регистри за фирмата КИНГ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД KING PROPARTIS LIMITED (ЕИК: 200319402)
Check other registries about the company КИНГ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД KING PROPARTIS LIMITED (ID: 200319402)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More