Събития с лица свързани с компанията АЗПО АГРОМИЛК (ЕИК: 200321129)
Events with persons connected to the company AZPO AGROMILK (ID: 200321129)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200321129)
Към 2020-02-18 16:31:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:31:26 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 1 449 039,00 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2014-2020 за сума 441 083,09 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-10-24 13:45:22Наталия Александровна Халимова
Nataliya Aleksandrovna Halimova
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯManager
2016-04-18 13:12:40Тодор Милчев Маноилов
Todor Milchev Manoilov
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-21 12:40:54МИНЧО МАРИНОВ ТЕРЗИЕВ
MINCHO MARINOV TERZIEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-09-05 12:56:56ИВЕЛИНА ИЛИЕВА АНДРЕЕВА
IVELINA ILIEVA ANDREEVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-09 12:32:07МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА БРАНИСЛАВОВА
MARIELA GEORGIEVA BRANISLAVOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-10-28 17:08:20МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
MILKKOM BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ШИШМАНСКО ШОСЕ 2
2010-12-29 16:37:17МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ
MILKKOM BALGARIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-12-29 16:37:17БОРИС ВАСИЛЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ
BORIS VASILEVICH AZARKEVICH
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-12-29 16:37:17ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОЯРКИН
EVGENIY ALEKSEEVICH POYARKIN
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
1300 Sell to: БОРИС ВАСИЛЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ
2010-12-29 16:37:17БОРИС ВАСИЛЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ
BORIS VASILEVICH AZARKEVICH
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Buy from: ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОЯРКИН
2010-07-29 10:48:55БОРИС ВАСИЛЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ
BORIS VASILEVICH AZARKEVICH
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-29 10:48:55ЗДЕНЕК НОВАК
ZDENEK NOVAK
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАShareTransfer
800 Sell to: БОРИС ВАСИЛЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ
2010-07-29 10:48:55БОРИС ВАСИЛЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ
BORIS VASILEVICH AZARKEVICH
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: ЗДЕНЕК НОВАК
2010-04-09 16:40:49СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КИТИК
STOYANKA YORDANOVA KITIK
БЪЛГАРИЯManager
2010-04-09 16:40:49БОРИС ВАСИЛЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ
BORIS VASILEVICH AZARKEVICH
БЪЛГАРИЯPartner
2010-04-09 16:40:49КИРИЛ ЙОРДАНОВ ВЛАДИМИРОВ
KIRIL YORDANOV VLADIMIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: БОРИС ВАСИЛЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ
2010-04-09 16:40:49БОРИС ВАСИЛЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ
BORIS VASILEVICH AZARKEVICH
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: КИРИЛ ЙОРДАНОВ ВЛАДИМИРОВ
2010-04-09 16:40:49КИРИЛ АСПАРУХОВ ВЕЛЕВ
KIRIL ASPARUHOV VELEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: БОРИС ВАСИЛЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ
2010-04-09 16:40:49БОРИС ВАСИЛЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ
BORIS VASILEVICH AZARKEVICH
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: КИРИЛ АСПАРУХОВ ВЕЛЕВ
2010-02-26 13:06:21АЗПО АГРОМИЛК ООД
AZPO AGROMILK OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 ШИШМАНСКО ШОСЕ 2
2010-02-26 13:06:21АЗПО АГРОМИЛК ООД
AZPO AGROMILK OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ДРУГА ПРОДУКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР, ЖИВОТНОВЪДСТВО, МЛЕКОПРОИЗВОДСТВО, МЛЕКОПРЕРАБОТКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, РЕМОНТ И ПОДЪРЖАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА БИТА И УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ТРАНСПОРТНА, СТРОИТЕЛНА, РЕКЛАМНА, ДИСТРИБУТОРСКА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОНА.
2008-08-11 15:51:14АЗПО АГРОМИЛК
AZPO AGROMILK
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-11 15:51:14АЗПО АГРОМИЛК ООД
AZPO AGROMILK OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1550 ул.Гео Милев 47
2008-08-11 15:51:14АЗПО АГРОМИЛК ООД
AZPO AGROMILK OOD
SubjectOfActivity
ИНЖЕНЕРИНГОВА, ПРОУЧВАТЕЛНА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ, ИНВЕСТИЦИОНА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТРОИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ ЕЛЕМЕНТИ, СИСТЕМИ, МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ, НОУ-ХАУ, ИМПОРТ-ЕКСПОРТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2008-08-11 15:51:14КИРИЛ ЙОРДАНОВ ВЛАДИМИРОВ
KIRIL YORDANOV VLADIMIROV
Manager
2008-08-11 15:51:14КИРИЛ АСПАРУХОВ ВЕЛЕВ
KIRIL ASPARUHOV VELEV
Partner
2008-08-11 15:51:14ЗДЕНЕК НОВАК
ZDENEK NOVAK
Partner
2008-08-11 15:51:14КИРИЛ ЙОРДАНОВ ВЛАДИМИРОВ
KIRIL YORDANOV VLADIMIROV
Partner
2008-08-11 15:51:14ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОЯРКИН
EVGENIY ALEKSEEVICH POYARKIN
Partner
2008-08-11 15:51:14БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ АЗАРКЕВИЧ
BORIS VASILXEVICH AZARKEVICH
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АЗПО АГРОМИЛК AZPO AGROMILK (ЕИК: 200321129)
Check other registries about the company АЗПО АГРОМИЛК AZPO AGROMILK (ID: 200321129)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More