Събития с лица свързани с компанията ДЖИ ЕМ КОРПОРАЦИЯ (ЕИК: 200330893)
Events with persons connected to the company DZHI EM KORPORATSIYA (ID: 200330893)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200330893)
Към 2020-02-18 18:13:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:13:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-12-23 16:10:14БГ Мулти Левъл ООД
BG Multi Leval OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 Люлин 217 Б
2011-12-23 16:10:14Стефан Жорж Стрелков
Stefan ZHorzh Strelkov
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-23 16:10:14Стефан Жорж Стрелков
Stefan ZHorzh Strelkov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-23 16:10:14Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4700 Sell to: Стефан Жорж Стрелков
2011-12-23 16:10:14Стефан Жорж Стрелков
Stefan ZHorzh Strelkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4700 Buy from: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18АНС Мулти Левъл ООД
ANS Multi Leval OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Проф.д-р Иван Странски 9
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-16 20:17:18Станимир Спирдонов Маринов
Stanimir Spirdonov Marinov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Станимир Спирдонов Маринов
2010-11-16 20:17:18Николай Василев Стойнов
Nikolay Vasilev Stoynov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Николай Василев Стойнов
2010-11-16 20:17:18Симеон Иванов Владимиров
Simeon Ivanov Vladimirov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Симеон Иванов Владимиров
2010-11-16 20:17:18Боян Марков Минчев
Boyan Markov Minchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Боян Марков Минчев
2010-11-16 20:17:18Венелин Димитров Иванов
Venelin Dimitrov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Венелин Димитров Иванов
2010-11-16 20:17:18Пенуш Александров Павлов
Penush Aleksandrov Pavlov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Пенуш Александров Павлов
2010-11-16 20:17:18Ралин Стоянов Чиликов
Ralin Stoyanov CHilikov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Ралин Стоянов Чиликов
2010-11-16 20:17:18Димитър Иванов Иванов
Dimitar Ivanov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Димитър Иванов Иванов
2010-11-16 20:17:18Иван Петров Иванов
Ivan Petrov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Иван Петров Иванов
2010-11-16 20:17:18Светослав Фердинандов Илиев
Svetoslav Ferdinandov Iliev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: Светослав Фердинандов Илиев
2010-11-16 20:17:18Живко Иванов Драганов
ZHivko Ivanov Draganov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Живко Иванов Драганов
2010-11-16 20:17:18Айтур Юсуфов Ахмедов
Aytur YUsufov Ahmedov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Айтур Юсуфов Ахмедов
2010-11-16 20:17:18Атанас Иванов Радев
Atanas Ivanov Radev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2850 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2850 Buy from: Атанас Иванов Радев
2010-11-16 20:17:18Венчо Георгиев Жилков
Vencho Georgiev ZHilkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Венчо Георгиев Жилков
2010-11-16 20:17:18Ангел Георгиев Месов
Angel Georgiev Mesov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Ангел Георгиев Месов
2010-11-16 20:17:18Габриела Василева Иванова
Gabriela Vasileva Ivanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Габриела Василева Иванова
2010-11-16 20:17:18Пламен Дойчинов Дойчинов
Plamen Doychinov Doychinov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Пламен Дойчинов Дойчинов
2010-11-16 20:17:18Стоян Дойчинов Дойчинов
Stoyan Doychinov Doychinov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Антон Николов Смочевски
2010-11-16 20:17:18Антон Николов Смочевски
Anton Nikolov Smochevski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Стоян Дойчинов Дойчинов
2008-08-19 09:26:58ДЖИ ЕМ КОРПОРАЦИЯ
DZHI EM KORPORATSIYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-19 09:26:58ДЖИ ЕМ КОРПОРАЦИЯ ООД
DZHI EM KORPORATSIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 МЛАДОСТ 2 242 4
2008-08-19 09:26:58ДЖИ ЕМ КОРПОРАЦИЯ ООД
DZHI EM KORPORATSIYA OOD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКИ И ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИДОБИВАНЕ И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ИЗГРАЖДАНЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ, КОНСУЛТАНТСКИ, МАРКЕТИНГОВИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
2008-08-19 09:26:58АТАНАС ИВАНОВ РАДЕВ
ATANAS IVANOV RADEV
Manager
2008-08-19 09:26:58ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
DIMITAR IVANOV IVANOV
Partner
2008-08-19 09:26:58ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
VENELIN DIMITROV IVANOV
Partner
2008-08-19 09:26:58ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
IVAN PETROV IVANOV
Partner
2008-08-19 09:26:58РАЛИН СТОЯНОВ ЧИЛИКОВ
RALIN STOYANOV CHILIKOV
Partner
2008-08-19 09:26:58ПЕНУШ АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ
PENUSH ALEKSANDROV PAVLOV
Partner
2008-08-19 09:26:58ПЛАМЕН ДОЙЧИНОВ ДОЙЧИНОВ
PLAMEN DOYCHINOV DOYCHINOV
Partner
2008-08-19 09:26:58ЖИВКО ИВАНОВ ДРАГАНОВ
ZHIVKO IVANOV DRAGANOV
Partner
2008-08-19 09:26:58АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МЕСОВ
ANGEL GEORGIEV MESOV
Partner
2008-08-19 09:26:58СТАНИМИР СПИРДОНОВ МАРИНОВ
STANIMIR SPIRDONOV MARINOV
Partner
2008-08-19 09:26:58СИМЕОН ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
SIMEON IVANOV VLADIMIROV
Partner
2008-08-19 09:26:58СВЕТОСЛАВ ФЕРДИНАНДОВ ИЛИЕВ
SVETOSLAV FERDINANDOV ILIEV
Partner
2008-08-19 09:26:58ВЕНЧО ГЕОРГИЕВ ЖИЛКОВ
VENCHO GEORGIEV ZHILKOV
Partner
2008-08-19 09:26:58ЕРЕН ИНАЛ
EREN INAL
Partner
2008-08-19 09:26:58ВАСИЛ БЕРШОВ
VASIL BERSHOV
Partner
2008-08-19 09:26:58АЙТУР ЮСУФОВ АХМЕДОВ
AYTUR YUSUFOV AHMEDOV
Partner
2008-08-19 09:26:58НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТОЙНОВ
NIKOLAY VASILEV STOYNOV
Partner
2008-08-19 09:26:58АТАНАС ИВАНОВ РАДЕВ
ATANAS IVANOV RADEV
Partner
2008-08-19 09:26:58БОЯН МАРКОВ МИНЧЕВ
BOYAN MARKOV MINCHEV
Partner
2008-08-19 09:26:58СТОЯН ДОЙЧИНОВ ДОЙЧИНОВ
STOYAN DOYCHINOV DOYCHINOV
Partner
2008-08-19 09:26:58ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА-ГЕНОВА
GABRIELA VASILEVA IVANOVA-GENOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ДЖИ ЕМ КОРПОРАЦИЯ DZHI EM KORPORATSIYA (ЕИК: 200330893)
Check other registries about the company ДЖИ ЕМ КОРПОРАЦИЯ DZHI EM KORPORATSIYA (ID: 200330893)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More