Събития с лица свързани с компанията ЕВРЕН1 (ЕИК: 200353582)
Events with persons connected to the company EVREN1 (ID: 200353582)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200353582)
Към 2020-01-21 02:30:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-21 02:30:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-12-20 09:42:04ЕВРЕН1 ЕООД
EVREN1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ПОЗИТАНО 9 Б
2014-12-20 09:42:04ЕВРЕН1 ЕООД
EVREN1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Триадица 5 Б
2013-10-02 17:16:18ТОЛГА ГЮНЬОНЮ
TOLGA GYUNXONYU
ТУРЦИЯManager
2012-08-15 18:21:07ЕВРЕН1 ЕООД
EVREN1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ТРИАДИЦА 5 Б
2012-08-15 18:21:07МБК ИНШААТ ЕНЕРЖИ ТУРИЗМ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ
MBK INSHAAT ENERZHI TURIZM SANAYI VE TIDZHARET ANONIM SHIRKETI
ТУРЦИЯSoleCapitalOwner
2012-08-15 18:21:07ЕМРЕ КАЯ
EMRE KAYA
ТУРЦИЯShareTransfer
5000 Sell to: МБК ИНШААТ ЕНЕРЖИ ТУРИЗМ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ
2011-02-02 10:50:27ЕВРЕН1
EVREN1
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-02-02 10:50:27ЕМРЕ КАЯ
EMRE KAYA
ТУРЦИЯSoleCapitalOwner
2011-02-02 10:50:27ХРИСТИНА СЕМОВА СИМОВА
HRISTINA SEMOVA SIMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЕМРЕ КАЯ
2011-02-02 10:50:27ЕМРЕ КАЯ
EMRE KAYA
ТУРЦИЯShareTransfer
2500 Buy from: ХРИСТИНА СЕМОВА СИМОВА
2011-02-02 10:50:27НЕЛИ МИЛЕНОВА ЧАШКА
NELI MILENOVA CHASHKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЕМРЕ КАЯ
2011-02-02 10:50:27ЕМРЕ КАЯ
EMRE KAYA
ТУРЦИЯShareTransfer
2500 Buy from: НЕЛИ МИЛЕНОВА ЧАШКА
2010-11-01 16:34:18БАРЪШ ШЕН
BARASH SHEN
ТУРЦИЯManager
2010-09-02 17:32:40ОРХАН ГЮЛЕН
ORHAN GYULEN
ТУРЦИЯManager
2010-09-02 17:32:40ХЮСЕЙИН ДЖИВИЛ
HYUSEYIN DZHIVIL
ТУРЦИЯManager
2009-10-29 12:41:54ЕВРЕН1 ООД
EVREN1 OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Триадица 5 Б
2009-10-29 12:41:54ХАСАН СЕЛИМ ЧАШКА
HASAN SELIM CHASHKA
ТУРЦИЯManager
2008-11-19 14:25:37ЕВРЕН1 ООД
EVREN1 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ТРИАДИЦА 5 Б
2008-09-03 16:08:44ЕВРЕН1
EVREN1
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-09-03 16:08:44ЕВРЕН1 ООД
EVREN1 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 бул.МАДРИД 56
2008-09-03 16:08:44ЕВРЕН1 ООД
EVREN1 OOD
SubjectOfActivity
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И СТРОИТЕЛСТВО НА ВСЯКАКЪВ ВИД СГРАДИ И ПЪТИЩА (ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО), ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ЦЕЛ ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА; МЕЖДУНАРОДНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, БИЗНЕС УСЛУГИ; ДИСТРИБУТОРСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, АГЕНТСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТРАНСПОРТНИ И СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ С ЛЕК И ТОВАРЕН ПРЕВОЗ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ ЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-09-03 16:08:44ХРИСТИНА СЕМОВА СИМОВА
HRISTINA SEMOVA SIMOVA
Manager
2008-09-03 16:08:44НЕЛИ МИЛЕНОВА ЧАШКА
NELI MILENOVA CHASHKA
Manager
2008-09-03 16:08:44НЕЛИ МИЛЕНОВА ЧАШКА
NELI MILENOVA CHASHKA
Partner
2008-09-03 16:08:44ХРИСТИНА СЕМОВА СИМОВА
HRISTINA SEMOVA SIMOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРЕН1 EVREN1 (ЕИК: 200353582)
Check other registries about the company ЕВРЕН1 EVREN1 (ID: 200353582)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More